18°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIV sesja Rady Miejskiej

18-09-2008

24 września 2008 r.  w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  

Porządek obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie

w dniu 24 września 2008 r.

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXIII zwyczajnej sesji.
 • 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 • 4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/118/07 z dnia 21 listopada 2007 r. dotyczącej polityki podatkowej Gminy Skawina w latach 2008 - 2010 - jedno czytanie.
 • 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pierwsze czytanie.
 • 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2008 rok - jedno czytanie.
 • 7. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina - pierwsze czytanie.
 • 8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/105/07 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - jedno czytanie.
 • 9. Uchwała w sprawie przekazania dz. nr 2040/9, 2040/5, 2043/35 o łącznej pow.19,0593 ha poł. w Skawinie na rzecz „Strefa Skawina" Sp. z o.o. w Skawinie w formie aportu - jedno czytanie.
 • 10. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - jedno czytanie.
 • 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie - jedno czytanie.
 • 12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • 13. Wolne wnioski i zapytania.
 • 14. Zamknięcie sesji.

 

 

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.