2°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informcja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium

19-09-2008

  Od poniedziałku, tj. 22 września 2008 rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych.

Z projektem zmiany studium będzie można się zapoznać do 31 października 2008 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (adres: 32 - 050  Skawina, Rynek 1 - sala obrad) od poniedziałku do piątku w następujących godzinach

- w poniedziałki - od godziny 1500 do godziny 1700

- od wtorku do piątku - od godziny 1000 do godziny 1200 

 

W dniu 6 października 2008 roku w kinie „Piast" w Skawinie przy ulicy Węgierskiej, o godzinie 1715 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi                                     w projekcie zmiany studium rozwiązaniami.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2008 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.