Akcja "Trze德a Ma這polska NO PROMIL-NO PROBLEM"

24-09-2008

Nietrze德i kierowcy stanowi w Polsce jedno z najwi瘯szych zagro瞠 dla bezpiecze雟twa ruchu drogowego.

Prowadzenie pojazdu pod wp造wem alkoholu stwarza bezpo鈔ednie niebezpiecze雟two dla kierowcy, pasa瞠rów i dla innych u篡tkowników dróg, po których jedzie nietrze德y kierowca. Co roku policja zatrzymuje oko這 200 tysi璚y "pijanych za kó趾iem"[1]. Na terenie Gminy Skawina, w okresie od 1 stycznia do  5 listopada 2007r. zatrzymano 74 nietrze德ych kierowców[2]. W 2007 roku nietrze德i uczestniczyli w 6  503 wypadkach drogowych (13,1% ogó逝 wypadków), 鄉ier  w nich ponios造 774 osoby (13,9% ogó逝 zabitych), a 8  193 odnios造 obra瞠nia (12,9% ogó逝 rannych).[3]

Wychodz帷 naprzeciw zapotrzebowaniu spo貫cznemu, „przeciwdzia豉nie nietrze德o軼i kierowców" zosta這 uwzgl璠nione w katalogu zada Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Skawina na rok 2008.

Realizuj帷 powy窺ze zadanie Gmina Skawina, przy陰czy豉 si do akcji „Trze德a Ma這polska NO PROMIL - NO PROBLEM", organizowanej przez Konsorcjum organizacji pozarz康owych stowarzyszenia "Solny Gwarek", Rozwoju Gminy Zielonki, Probacja oraz Instytut Rozwoju Spo貫cznego.

Priorytetowe cele kampanii:

 • Znacz帷e ograniczenie liczby kierowców, którzy decyduj si na jazd b璠帷 pod wp造wem alkoholu: ( Promowanie samokontroli trze德o軼i; Uruchomienie w鈔ód kierowców zwyczaju korzystania z alkotestów przed rozpocz璚iem jazdy, w sytuacji, gdy mog mie w徠pliwo軼i, co do stanu swojej trze德o軼i;  Edukacja w zakresie skutecznych sposobów powstrzymywania kierowców przed jazd w stanie po spo篡ciu alkoholu.
 • Zmiana spo貫cznego nastawienia wobec nietrze德ych kierowców - wzmocnienie postawy krytycznej u pasa瞠rów pojazdów, których kierowca wzbudza w徠pliwo軼i, co do stanu trze德o軼i;
 • Opracowanie propozycji zmian legislacyjnych, prowadz帷ych do ograniczenia liczby kierowców je盥膨cych pod wp造wem alkoholu.

Adresatami akcji s:

 • M這dzi kierowcy, w wieku 18 - 35 lat - adresat priorytetowy
 • Wszyscy kierowcy i pasa瞠rowie,
 • Osoby, które mog mie wp造w na powstrzymanie kierowcy przed jazd w stanie po spo篡ciu alkoholu,
 • Kursanci szkó nauki jazdy,
 • Uczniowie szkó Ma這polski,
 • Mieszka鎍y województwa ma這polskiego.

Dzia豉nia podejmowane na terenie Gminy Skawina w ramach kampanii „Trze德a Ma這polska NO PROMIL - NO PROBLEM":

1. Wspó逍raca Urz璠u Miasta i Gminy Skawina z O鈔odkami Szkolenia Kierowców dzia豉j帷ymi na terenie Gminy, w zakresie w陰czenia do programów szkolenia kandydatów na kierowców problematyki alkoholowej poprzez:

 • Dystrybucj w鈔ód kandydatów na kierowców materiaów edukacyjnych oraz licznika trze德o軼i zakupionych przez Urz康 Miasta i Gminy w Skawinie;
 • Prezentacj filmu profilaktycznego p.t. „Jedna sekunda-ca貫 篡cie";
 • Przeprowadzenie zaj耩 warsztatowych „Niebezpieczne zwi您ki: Kierowca i alkohol".

(Na zaproszenie Urz璠u Miasta odpowiedzia這 6 O鈔odków Szkolenia Kierowców).

2. Nawi您ano wspó逍rac z Komend Wojewódzk Policji w Katowicach - pozyskano film edukacyjny  pt. „Jedna sekunda-jedno 篡cie", w celu przekazania go O鈔odkom Szkolenia Kierowców. Materia dotyczy szeroko poj皻ej problematyki bezpiecze雟twa w ruchu drogowym, a w szczególno軼i ukierunkowany jest na zobrazowanie zagro瞠nia powodowanego przez kieruj帷ych pojazdami pod wp造wem alkoholu.

3. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji i Komisariatu Policji w Skawinie:

 • Kontroluj stan trze德o軼i kieruj帷ych pojazdami na drogach Gminy Skawina - zbli穎nym jako軼iowo problemem jest kierowanie pojazdami pod wp造wem 鈔odków odurzaj帷ych lub dzia豉j帷ych podobnie do alkoholu. Dlatego te Policja prowadzi kontrole w tym zakresie;
 • Podejmuj dzia豉nia profilaktyczne i edukacyjne - dystrybucja w trakcie kontroli materiaów edukacyjnych zakupionych przez Urz康 Miasta i Gminy w Skawinie (broszury, ulotki, liczniki trze德o軼i opracowane przez Pa雟twow Agencj Rozwi您ywania Problemów Alkoholowych oraz organizatorów akcji).

4. Wspó逍raca z placówkami o鈍iatowymi:

 • Zaproszenie do udzia逝 w konkursie NO PROMIL-NO PROBLEM;
 • Bezp豉tne szkolenie dla nauczycieli szkó ponadgimnazjalnych,  przygotowuj帷e do realizacji programu profilaktycznego „NOP-NOP" .

5. Wspó逍raca z Ko軼io豉mi -  do parafii z Gminy Skawina, przekazano pismo duszpasterza trze德o軼i Archidiecezji Krakowskiej Ks. Miros豉wa 畝ka, b璠帷e pro軸 o wsparcie kampanii pouczeniem parafian o moralnej odpowiedzialno軼i za prowadzenie pojazdów pod wp造wem alkoholu.

6. Promocja kampanii i dzia豉 - Wspó逍raca z lokalnymi mediami.

Wyra瘸my nadziej, 瞠 podejmuj帷 wspólne dzia豉nia - przyczyniamy si do zwi瘯szenia bezpiecze雟twa na naszych drogach.


[1] Dane Pa雟twowej Agencji Rozwi您ywania Problemów Alkoholowych

[2] Dane Komisariatu Policji w Skawinie

[3] Dane Komendy Gównej Policji oraz „安iat Problemów" Nr 6 czerwiec 2008r. 

 

毒鏚這: profilaktyka uzale積ie

« Powr鏒

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urz康 Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedzia貫k 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
字oda 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Pi徠ek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.