-2°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawieszenie działalności gospodarczej - informacja dla przedsiębiorców

06-10-2008

Zawieszenie działalności gospodarczej - informacja dla przedsiębiorców  

                                  ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  przez                                          

                                                                  przedsiębiorców - osoby fizyczne.

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 141, poz. 888) wprowadziła zmiany

 

  • w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2007 , Nr 155, poz. 1095 )
  • w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo o działalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)

 

Przedsiębiorca  niezatrudniający  pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formir spólki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 

  • Przedsiębiorca , który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej jest obowiązany dokonac zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ( art. 7ba ust. z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej Dz.U. Nr 101, poz. 1178- z późn. zm.)

  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej pod upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zwieszeniu wykonywania działalności gospodarczej ( art. 7e ustawy z dnia 19.11.              1999 r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn.. zm.)

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej .

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca :

1/  ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów ;

2/  ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania , powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej:

3/ ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie ;

4/ ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych ,postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5/ wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6/ ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

7/ może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą

(art.14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095- z późn. zm)

 

 

 

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.