13°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenie "Mediacje rodzinne - jako pokojowa metoda rozwiązywania konfliktów"

Szkolenie "Mediacje rodzinne - jako pokojowa metoda rozwiązywania konfliktów"

06-11-2008

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Skawinie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, organizują szkolenie pt. „Mediacje rodzinne jako pokojowa metoda rozwiązywania konfliktów".

Spotkanie adresowane jest do pracowników instytucji „zajmujących się dzieckiem i rodziną" tj. pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych,  wychowawców, psychologów, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjantów i innych, chcących poznać nowe metody pracy z rodziną. Pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z ideą mediacji rodzinnych oraz przygotuje do rozpowszechniania mediacji rodzinnych jako pokojowej metody rozwiązywania konfliktów. Informujemy, że do udziału w spotkaniu, zaproszeni zostali przedstawiciele Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

Szkolenie, które poprowadzą Pani Katarzyna Mimiec i Pani Jolanta Kraśniewska - mediatorzy rodzinni wpisani na listę Sądu Okręgowego w Krakowie, odbędzie się  w dniu 25 listopada 2008r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Gimnazjum Nr 1 w Skawinie przy ul. Witosa 4, w Sali Biblioteki (wejście od parkingu „wejściem południowym" przez miasteczko komunikacyjne).

Informujemy, że udział w szkoleniu jest bezpłatny. Kwalifikacja uczestników, odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszenia, którą należy przesłać do dnia 19 listopada 2008r. na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, fax. 012/276-33-39 lub e-mailem: profilaktyka@um.skawina.net. Ze względu na ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Małgorzatą Kopeć Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii tel. 012/277-01-90.

W załączeniu:

  • Program spotkania
  • Karta zgłoszenia

Źródło: Profilaktyka uzależnień

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.