14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

29-01-2009

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA O g ł a s z a Otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania Gminy Skawina z zakresu „ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym" obejmującego: „Działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, realizujących programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień", oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie".

1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonywanych zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi: 30.000,00 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 23/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania Gminy Skawina z zakresu „ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym" obejmującego: „Działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, realizujących programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień", oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie.

3. Informacja: W roku 2008 na wsparcie zadań podobnego rodzaju jak określonych w niniejszym konkursie tj. „Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skawina realizujących programy profilaktyczne" - udzielono z budżetu Gminy Skawina dotacji na kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

4. Termin składania ofert na wpieranie realizacji zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 2 marca 2009r.

5. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14 pokój 1 w godzinach pracy urzędu z zaznaczeniem na kopercie:

  • nazwy oferenta
  • nazwy zadania: Konkurs ofert: „Działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, realizujących programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień".

6. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert a także treść Zarządzenia Nr 23/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania Gminy Skawina z zakresu „ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym" obejmującego: „Działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, realizujących programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień", oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie wraz z materiałami pomocniczymi w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina Rynek 3 pok.2 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina www.wrotamalopolski.pl/bip/skawina oraz http://www.um.skawina.net/.

 

Źródło: profilaktyka uzależnien

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.