14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport

29-01-2009

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA    o  g ł a s z a  otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy w dziedzinie „upowszechniania kultury fizycznej i sportu".

 
  • 1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonywanych zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi: 400.000,00 zł.
  • 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonanie zadania gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu -    oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie.
  • 3. Informacja: W roku 2008 na wsparcie zadań tego samego rodzaju jak określonych w niniejszym konkursie udzielono z budżetu Gminy Skawina dotację w wysokości :  320 tyś.zł.
  • 4. Termin składania ofert na wpieranie realizacji zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 2 marca 2009r.
  • 5. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14 pokój 1 - w godzinach pracy urzędu z zaznaczeniem na kopercie:
  • - nazwy oferenta
  • - nazwy zadania: Konkurs ofert: „Upowszechnianie kultury fizycznej    i sportu ".
  • 6. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy - w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie, wraz z materiałami pomocniczymi w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, ul.Rynek 3 pok.22 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina www.wrotamalopolski.pl/bip/skawina.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.