Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego oraz ustalenia składu Komisji przetargowej.

13-01-2010

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

z dnia 07.01.2010 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego oraz ustalenia składu Komisji przetargowej.


Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm) i Zarządzenia Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 10.01.2003 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej, zarządza się co następuje:

§ 1


wszczyna się postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy zamówienia:


Remont Sali gimnastycznej

w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

§ 2

W skład Komisji Przetargowej, oprócz osób wskazanych w Zarządzeniu Nr 5/03 z dnia10 stycznia 2003 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 10.01.2003r, wchodzą:

1. mgr inż. Dorota Książek - Kierownik Wydziału IGK

2. Andrzej Cichocki - Inspektor Wydziału IGK

3. Małgorzata Kaptur - Podinspektor Wydziału IGK


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.