Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego oraz ustalenia składu Komisji przetargowej.

13-01-2010

 

  ZARZĄDZENIE Nr 04/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

z dnia 08.08.2009r.

 

 

w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego oraz ustalenia składu Komisji przetargowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 10.01.2003 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej, zarządza się co następuje:

& 1

wszczyna się postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy zamówienia:

 

Wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa , Etap III, Zadanie IIIa, część II: Budowa sieci kanalizacyjnej DN 250

&2

W skład Komisji Przetargowej, oprócz osób wskazanych w Zarządzeniu Nr 5./03 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, z dnia 10.01. 2003 r. , wchodzą:

1. Dorota Książek

2. Małgorzata Kaptur

3. Andrzej Poleszczyk

& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.