Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie

13-01-2010

 

Zarządzenie Nr 7/10

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

z dnia 11 stycznia 2010r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego
w Skawinie


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie ogłaszam przeprowadzenie konkursu.

§ 2

Oceny kandydatów dokona Komisja konkursowa w składzie:

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina - Przewodniczący
Z-ca Burmistrza miasta i Gminy Skawina
Radca prawny Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta i Gminy Skawina
Przedstawiciel Rady Miejskiej w Skawinie
Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie
Postanawia się wystąpić do Rady Miejskiej w Skawinie oraz Towarzystwa Przyjaciół Skawiny o desygnowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej.

§ 3

Zatwierdzam treść ogłoszenia o konkursie, które stanowi załącznik Nr 1 oraz Regulamin konkursu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
Treść ogłoszenia o konkursie podlega publikacji w dzienniku o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skawina, od dnia 13 stycznia 2010 r.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.