Przetargi pozostałe

Informacja dot. wywieszenia wykazów na dzierżawę nieruchomości

28-01-2010

Skawina , dnia 27.01.2010.r.

 

 


I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że wykazy dot. dzierżawy :dz. nr 2754/13 cz. o pow. 0,0012ha poł. w Skawinie 
dz. nr 2763/20 cz. o pow. 0,0012ha poł. w Skawinie
dz. nr 2796/4 cz. o pow. 0,0012ha poł. w Skawinie
dz. nr 3667/43 cz o pow. 0,0250ha poł. w Skawinie 
dz. nr 1084/6 o pow. 1,5031ha poł w Radziszowie
dz. nr 1649/2, o pow. 0,5422ha , dz. nr 1647/2 o pow. 0,5271ha
poł. w Radziszowie

zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,
Rynek 3 w terminie od dnia 27.01.2010r. do dnia 25.02.2010r.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.

Informacji w sprawie dzierżawy udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 7 - tel. ( 012) 277 -01-57

 

 


 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.