22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druga strefa gospodarcza dofinansowana

Druga strefa gospodarcza dofinansowana

02-02-2010

26 stycznia 2010 Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu ponad 13 mln zł na dofinansowanie budowy Parku Technologicznego Skawiński Obszar Gospodarczy na terenie byłego składowiska popiołów Elektrowni Skawina (tzw. Basen C).

Dofinansowanie w wysokości 13.487.910,19 zł zostało pozyskane ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej; Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha.
 

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie PT SOG wspierającej powstawanie i rozwój przedsiębiorstw.

Skawiński Obszar Gospodarczy to atrakcyjny teren inwestycyjny o powierzchni ponad 50 ha położony na nieczynnym składowisku odpadów paleniskowych pochodzących z Elektrowni „Skawina”, które eksploatowano w l. 1964-75 (tzw. Basen C). Tereny te zostały przeznaczone pod przemysł i usługi. Teren podzielony jest na 14 działek, 11 z nich jest we władaniu Gminy, a 3 zostały już sprzedane przedsiębiorstwom prywatnym. Przez obszar PT SOG będzie przebiegała północna obwodnica Skawiny, która wpłynie na znaczne zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej przedsięwzięcia.

Projekt będzie realizowany w latach 2010 – 2012. Jest to inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj” tzn., że na moment składania wniosku Gmina nie posiada pozwolenia na budowę i opracowanej dokumentacji technicznej. Opracowanie dokumentacji, uzyskanie koniecznych pozwoleń i uzgodnień to I etap projektu, który będzie realizowany w 2010 i na pocz., 2011.

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie obszaru Basenu C w następującą infrastrukturę:

  • sieć wodociągowa
  • sieć kanalizacyjna
  • sieć CO
  • sieć energetyczna
  • sieć teleinformatyczna
  • drogi wewnętrzne
  • ogrodzenie terenu
  • uporządkowanie zieleni

 

WIĘCEJ INFORMACJI znajdziesz...

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.