4°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

28-07-2010

ZARZĄDZENIE Nr 173/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 28 lipca 2010 r.  godz. 7.30 

w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Na podstawie art.31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późn. zm) z a r z ą d z a m co następuje:


§ 1

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Skawinka w miejscowości Radziszów co stwarza zagrożenie powodziowe ogłaszam na terenie Gminy SKAWINA stan alarmu przeciwpowodziowego.

§ 2

Zobowiązuje się jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne wymienione w Planie Reagowania Kryzysowego Miasta i Gminy Skawina, którym przypisane są zadania w zakresie ochrony przed powodzią, do realizacji jego postanowień.

§ 3

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się koordynatorowi polityki informacyjnej – członkowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Burmistrza
Z-ca Burmistrza mgr inż. Stanisław Żak
 

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.