4°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODWOŁANIE ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

29-07-2010


ZARZĄDZENIE NR 174/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 29 lipca 2010 roku (godz. 8.00)
w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego

 

Na podstawie art.31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m    c o   n a s t ę p u j ę:

§ 1
W związku z ustaniem zagrożenia powodziowego odwołuję stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Skawina.

§ 2
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się koordynatorowi polityki informacyjnej – członkowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 173/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia Burmistrza
Z-ca Burmistrza mgr inż. Stanisław Żak

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.