4°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Niebieska Linia" pomaga ofiarom przemocy

"Niebieska Linia" pomaga ofiarom przemocy

29-07-2010

Kampania „Zmień swoje życie – pomożemy Ci”

Gmina Skawina włączyła się w ogólnopolski projekt kampanii informacyjnej promującej działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach którego działa m.in. telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 0 801 12 00 02.

Osoby dzwoniące pod ten numer mogą uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną, otrzymują również informację o możliwości otrzymania bezpośredniej pomocy najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Nadrzędnym celem kampanii jest ułatwienie osobom krzywdzonym podjęcia decyzji o poszukiwaniu pomocy a także bieżące udzielanie wsparcia psychologicznego przez konsultantów „Niebieskiej Linii” osobom doświadczającym pomocy.

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0 801 12 00 02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od działań przemocowych.

„Niebieska Linia” już od 15 lat działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie - mówi Katarzyna Łukowska, wicedyrektor Agencji. Z pomocy specjalistów dyżurujących przy telefonie korzysta ponad 10 tys. osób rocznie. Telefoniści „Niebieskiej Linii” udzielili do tej pory ponad 150 tysięcy konsultacji.

Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku i poniżania, osoba doznająca przemocy bardzo długo podejmuje decyzję o poszukiwaniu pomocy dla siebie i dzieci. Zwykle decyduje się na to po ostrej przemocy skierowanej na nią samą lub na dziecko.

Według badań co trzeci Polak (36%) przyznaje, że przynajmniej raz doświadczył którejkolwiek z form przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, doświadczyło przemocy więcej niż raz, natomiast co dziewiąty (11%) doświadczał jej wielokrotnie (TNS OBOP 2007 r. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). – Bardzo trudno pokonać wstyd i powiedzieć: potrzebuję pomocy – mówi Wanda Paszkiewicz, psycholog i szefowa „Niebieskiej Linii”. – Jesteśmy po to, by podać rękę ludziom, którym zawalił się świat – dodaje Paszkiewicz. - Pokazujemy, że można uwolnić się od przemocy, odzyskać godność i powiedzieć jasno: za przemoc odpowiada ten, kto krzywdzi, a nie ofiara.

Badanie przeprowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku wykazało, że zdecydowana większość (ponad 89%) przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie miała związek z alkoholem. – Pomaganie ofiarom przemocy to element systemu rozwiązywania problemów alkoholowych i rzeczywistego wspierania rodziny w kryzysie – mówi Katarzyna Łukowska. – Zachęcamy samorządy lokalne do tworzenia własnych działań pomocowych. Gminy tworzą punkty konsultacyjne, ośrodki interwencji kryzysowej i specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy. – Często pracownicy „Niebieskiej Linii” wskazują dzwoniącym do nas osobom właśnie takie placówki położone najbliżej miejsca zamieszkania – dodaje Wanda Paszkiewicz.

Gmina Skawina wspiera działania na rzecz ofiar przemocy, między innymi poprzez: działalność:

  • Centrum Wspierania Rodziny (Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 17 tel. 12 276 34 10 czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 20.00), gdzie mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej.
  • Telefonu Wsparcia Centrum Wspierania Rodziny12 270 00 26 czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 16 do 20.00.

Ponadto na terenie gminy działa Grupa Rodzinna „Al.-Anon „Vita Rosa”,która zaprasza ofiary przemocy na swoje spotkania w środę w godz. od 18.00 do 20.00 do Centrum Wspierania Rodziny.

W kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy bardzo ważne jest psychologiczne wsparcie. - Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie – mówi szefowa „Niebieskiej Linii”. Z jakimi jeszcze problemami zwracają się klienci „Niebieskiej Linii”? Poszukują również informacji prawnych. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur takich jak alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej.
 

Źródło: profilaktyka uzależnień

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.