4°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyprawka szkolna 2010/2011

Wyprawka szkolna 2010/2011

06-08-2010

Wakacje w pełni i zapewne większość uczniów nie myśli jeszcze o podręcznikach na najbliższy rok szkolny. Mamy jednak ważną informację, szczególnie dla rodziców uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej. Podobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku w Skawinie realizowany jest Rządowy Program pod nazwą „Wyprawka szkolna”

źródło: EZiK

 

W ramach tego programu można składać wnioski o wsparcie finansowe na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz II klasie gimnazjum. Pomoc finansowa w roku szkolnym 2010/2011 obejmuje uczniów pochodzących z rodzin najuboższych, w których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto.

W stosunku do roku ubiegłego nowością jest to, iż obecnie pomocą objęci zostaną również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W powyższym przypadku konieczne jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać do 10 września 2010 r. u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. Każdy z uczniów ubiegający się o pomoc z programu „Wyprawka szkolna” może otrzymać maksymalnie pomoc w wysokości:

do kwoty 170 zł
- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych

do kwoty 310 zł
- dla uczniów klas II gimnazjów,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów

do kwoty 200 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych

do kwoty 300 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych

do kwoty 370 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych
 

Bliższych informacji dotyczących „Wyprawki szkolnej” na rok szkolny 2010/2011 można zasięgnąć odpowiednio w szkołach lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Skawina pod numerami telefonu 12 277 01 15 lub 12 277 01 45.
 

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.