Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne: „Program współpracy...” na rok 2012

24-10-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi...” na 2012 rok.


I. Przedmiot i termin konsultacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.”

2. Termin konsultacji ustala się od dnia 24 października do dnia 7 listopada 2011 r.


II. Formy konsultacji.

1. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 177/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 24 października 2011 r., w następujący sposób:

  • za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie – poprzez specjalnie utworzony adres poczty elektronicznej: konsultacje@um.skawina.net;
  • osobiście – poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, pok. 1,


III. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Zespół ds. promocji, sportu i współpracy
tel. 12 277 01 12, e-mail: tstawowy@um.skawina.net


IV. Postanowienia końcowe.

1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w Zarządzeniu Nr 177/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 24 października 2011 r.

2. Nieprzedłożenie stanowisk we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.

Załączniki możecie Państwo pobrać klikając w link.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.