Konsultacje społeczne

Uwaga NGO! Konsultacje w zakresie powstania SRDPP!

18-06-2012

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 - z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania.


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo po kliknięciu w link.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.