9°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

02-08-2011

Informacja o wywieszeniu wykazów.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że wykazy dot. sprzedaży na rzecz najemców n/w lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie udziałów w n/w działkach, poł. w Skawinie przy ul.:
1. Kraszewskiego 5/5- działka nr 3011/14,
2. Ogrody 11/13 - działka nr 2763/15,
3. Ogrody 18/14 - działka nr 2796/3
zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,
Rynek 3 w terminie od dnia 02.08.2011 r. do 22.08.2011 r.
 

więcej »

28-07-2011

Ogłoszenie o przetargu.


Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
1. udziału w działce nr 3397/26 o pow. 145m2, obj. KW KR3I/00019058/9, ozn. symbolem F1/2, wyrażającego się ułamkiem 1/5, któremu odpowiada powierzchnia 29m2, przeznaczonego pod budowę garażu wraz z udziałem w działce nr 3397/32 o pow. 2 501m2, obj. KW KR3I/00004761/2, wyrażającego się ułamkiem 1/147, któremu odpowiada powierzchnia 17m2, przeznaczonego do wspólnego użytkowania - pod plac napraw i drogi dojazdowe, poł. w Skawinie przy ul. Radziszowskiej.
2. udziału w działce nr 3397/29 o pow. 170m2, obj. KW KR3I/00005324/4, ozn. symbolem H6, wyrażającego się ułamkiem 1/6, któremu odpowiada powierzchnia 28,33m2, przeznaczonego pod budowę garażu wraz z udziałem w działce nr 3397/32 o pow. 2 501m2, obj. KW KR3I/00004761/2, wyrażającego się ułamkiem 1/147, któremu odpowiada powierzchnia 17m2, przeznaczonego do wspólnego użytkowania - pod plac napraw i drogi dojazdowe, poł. w Skawinie przy ul. Radziszowskiej.
W/w działki są zlokalizowane w peryferyjnej części miasta, w kompleksie działek zabudowanych boksami garażowymi, w bliskim sąsiedztwie terenów przemysłowych oraz dalszym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działki nr 3397/29 i nr 3397/26 są zabudowane boksami garażowymi (każda z jednym wolnym miejscem), natomiast działka nr 3397/32 stanowi wspólną drogę dojazdową do kompleksu garaży o nawierzchni gruntowej. Dojazd i dostęp do działki nr 3397/32 bezpośrednio z ul. Radziszowskiej, do działki nr 3397/29 i do działki nr 3397/26 przez działkę nr 3397/32. Teren działek płaski. Kształt działki nr 3397/29 i działki nr 3397/26 regularny, natomiast działki nr 3397/32 nieregularny. Uzbrojenie: energia elektryczna.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 3397/26, nr 3397/29 i nr 3397/32 znajdują się w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacji - Symbol Planu: - A 2KP-.
Cena wywoławcza udziału w działce nr 3397/26 o pow. 145m2, wyrażającego się ułamkiem 1/5 wraz z udziałem w działce nr 3397/32 o pow. 2 501m2, wyrażającego się ułamkiem 1/147 wynosi – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
Cena wywoławcza udziału w działce nr 3397/29 o pow. 170m2, wyrażającego się ułamkiem 1/6 wraz z udziałem w działce nr 3397/32 o pow. 2 501m2, wyrażającego się ułamkiem 1/147 wynosi – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 

więcej »

25-07-2011

Informacja o wywieszeniu wykazów

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że wykazy dot. sprzedaży:
1. działki nr 3667/93 o pow. 49 m2, obj. KR3I/00025643/2, poł. w Skawinie,
2. działki nr 3667/98 o pow. 26 m2, obj. KR3I/00025643/2, poł. w Skawinie,
3. działki nr 244/9 o pow. 1935 m2, obj. KR3I/00020547/4, poł. w Krzęcinie,
4. działki nr 244/11 o pow. 5378 m2, KR3I/00020547/4, poł. w Krzęcinie,
5. działki nr 244/13 o pow. 9291 m2, KR3I/00020547/4, poł. w Krzęcinie
zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 w terminie od 25.07.2011 r. do 14.08.2011 r.
 

więcej »

21-07-2011

Informacja o wywieszeniu wykazu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że wykaz dot. sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1026/1 o pow. 0,1750 ha, obj. Lwh 1607, poł. w Skawinie w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Za Górą - został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 w terminie od 20.07.2011 r. do 09.08.2011 r.

więcej »

20-07-2011

Ogłoszenie o przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Skawinie w okolicach ul. Pukły:
1.Nieruchomość składająca się z działek nr 3667/82 o pow.667m2, obj. KW nr KR3I/00025075/9 i nr 3667/88 o pow.220m2, obj. KW nr KR3I/00021986/0 wraz z udziałem w działce nr 3667/73 o pow. 1344m2, obj KW nr KR3I/00021986/0, wynoszącym 1/18 część, któremu odpowiada powierzchnia 74,67 m2.
Nieruchomość położona jest na skraju osiedla domów jednorodzinnych „Oś. Radziszowskie”, w odległości ok. 60 m od najbliższych zabudowań i ok.2 km od Rynku, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów otwartych (częściowo zadrzewionych), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki nr 3667/82 i nr 3667/88 przylegają do siebie i stanowią fizycznie zwartą całość, natomiast działka nr 3667/73 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną do w/w działek oraz nieruchomości sąsiednich. Do nieruchomości brak urządzonego dojazdu. Teren działek o średnim spadku, o skłonie południowym, częściowo pofałdowany. Kształt działek nr 3667/82 i nr 3667/88 (jako jednej całości) regularny, zbliżony do kwadratu. Działka nr 3667/73 o kształcie wąskiego paska. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna. Sieć wodociągowa i gazowa znajduje się w odległości ok. 60 m od granic działek. Działki są niezabudowane, częściowo zarośnięte młodymi drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek nr 3667/82, nr 3667/88 wraz z udziałem w działce nr 3667/73, wynoszącym 1/18 część wynosi – 77 000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
2.Nieruchomość składająca się z działek nr 3667/80 o pow. 1153m2, obj. KW KR3I/00025075/9 i nr 3667/86 o pow. 2m2, obj. KW KR3I/00021986/0 wraz z udziałem w działce nr 3667/73 o pow.1344m2, obj. KW KR3I/00021986/0 wynoszącym 1/18 część, któremu odpowiada powierzchnia 74,67 m2 oraz udziałem w działkach nr 3667/78 o pow.174m2, obj. KW KR3I/00025075/9 wynoszącym ½ część, któremu odpowiada powierzchnia 87 m2 i nr 3667/84 o pow. 91m2, obj. KW KR3I/00021986/0 wynoszącym ½ część, któremu odpowiada powierzchnia 45,5 m2.
Nieruchomość położona jest na skraju osiedla domów jednorodzinnych „Oś. Radziszowskie”, w odległości ok. 20 m od najbliższych zabudowań i ok.2 km od Rynku, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów otwartych (częściowo zadrzewionych), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki nr 3667/80 i nr 3667/86 przylegają do siebie i stanowią fizycznie zwartą całość, natomiast działki nr 3667/73, nr 3667/78 i nr 3667/84 stanowią nieurządzoną drogę wewnętrzną do w/w działek oraz nieruchomości sąsiednich. Do nieruchomości brak urządzonego dojazdu. Teren działek o średnim spadku, o skłonie południowym, częściowo pofałdowany. Działki nr 3667/80 i nr 3667/86 (jako jedna całość) mają kształt nieregularnego wieloboku. Działki nr 3667/73, nr 3667/78 i nr 3667/84 mają kształt wąskich pasków. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna. Sieć wodociągowa i gazowa znajduje się w odległości ok. 20 m od granic działek. Działki są niezabudowane, w 50% zarośnięte młodymi drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z nr 3667/80, nr 3667/86 wraz z udziałami w działce nr 3667/73, nr 3667/78 i nr 3667/84 wynosi – 108 000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
3.Nieruchomość składająca się z działek nr 3667/77 o pow.900m2, obj. KW nr KR3I/00025075/9 i nr 3667/83 o pow.33m2, obj. KW nr KR3I/00021986/0 wraz z udziałem w działce nr 3667/73 o pow. 1344m2, obj KW nr KR3I/00021986/0, wynoszącym 1/18 część, któremu odpowiada powierzchnia 74,67 m2, z udziałem w działce nr 3667/78 o pow.174m2, obj. KW nr KR3I/00025075/9, wynoszącym 1/2 część, któremu odpowiada powierzchnia 87 m2, z udziałem w działce nr 3667/84 o pow.91m2, obj. KW KR3I/00021986/0, wynoszącym 1/2 część, któremu odpowiada powierzchnia 45,5 m2 i z udziałem w działce nr 3667/76 o pow.37m2, obj. KW KR3I/00025075/9, wynoszącym 1/2 część, któremu odpowiada powierzchnia 18,5 m2.
Nieruchomość położona jest na skraju osiedla domów jednorodzinnych „Oś. Radziszowskie”, w odległości ok. 10 m od najbliższych zabudowań i ok.2 km od Rynku, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów otwartych (częściowo zadrzewionych), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki nr 3667/77 i nr 3667/83 przylegają do siebie i stanowią fizycznie zwartą całość, natomiast działki nr 3667/73, nr 3667/78, nr 3667/84 i nr 3667/76 stanowią nieurządzoną drogę wewnętrzną do w/w działek oraz nieruchomości sąsiednich. Do nieruchomości brak urządzonego dojazdu. Teren działek o średnim spadku, o skłonie południowym, częściowo pofałdowany. Działki nr 3667/77 i nr 3667/83 (jako jedna całość) mają kształt trapezu. Działki nr 3667/73, nr 3667/78, nr 3667/84 i nr 3667/76 mają kształt wąskich pasków. Teren działek jest nieuzbrojony, uzbrojenie niepełne (energia elektryczna, wodociąg, gaz) znajduje się w odległości ok. 10 m od granic działek. Działki są niezabudowane, w niewielkiej części zarośnięte młodymi drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek nr 3667/77 i nr 3667/83 wraz z udziałami w działce nr 3667/73, nr 3667/78, nr 3667/84, nr 3667/76 wynosi – 92 000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
4.Nieruchomość składająca się z działki nr 3667/75 o pow.892m2, obj. KW nr KR3I/00025075/9 wraz z udziałem w działce nr 3667/73 o pow. 1344m2, obj KW nr KR3I/00021986/0, wynoszącym 1/18 część, któremu odpowiada powierzchnia 74,67 m2 oraz z udziałem w działce nr 3667/76 o pow. 37m2, obj KW nr KR3I/00025075/9, wynoszącym 1/2 część, któremu odpowiada powierzchnia 18,5 m2.
Nieruchomość położona jest na skraju osiedla domów jednorodzinnych „Oś. Radziszowskie”, w odległości ok. 10 m od najbliższych zabudowań i ok.2 km od Rynku, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów otwartych (częściowo zadrzewionych), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka nr 3667/75 ma kształt nieregularnego wieloboku, natomiast działki nr 3667/73 i nr 3667/76 mają kształt wąskiego paska. Do nieruchomości brak urządzonego dojazdu, wewnętrzną drogę dojazdową będą stanowić działki nr 3667/73 i nr 3667/76. Teren działek o średnim spadku, o skłonie południowym, częściowo pofałdowany. Działki są nieuzbrojone, uzbrojenie niepełne (energia elektryczna, wodociąg, gaz) znajduje się w odległości ok. 10 m od granic działki nr 3667/75. Działki są niezabudowane, miejscowo zarośnięte młodymi drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działki nr 3667/75 wraz z udziałem w działce nr 3667/73 i nr 3667/76 – 79 000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki leżą w terenach o następującym przeznaczeniu:
Działki nr 3667/77, nr 3667/83, nr 3667/84, nr 3667/78, nr 3667/86, nr 3667/88, 3667/73, nr 3667/45, nr 3667/75, nr 3667/76:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Symbol Planu: - A 78 MN,
Działka nr 3667/80:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Symbol Planu: - A 78MN,
- tereny zieleni nie urządzonej – Symbol Planu: - ZR,
- tereny lasów - Symbol Planu: - ZL,
Działka nr 3667/82:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Symbol Planu: - A 78MN,
- tereny zieleni nie urządzonej – Symbol Planu: - ZR.
 

więcej »

20-07-2011

informacja dot. wywieszenia wykazów na dzierżawę nieruchomości


Skawina , dnia 19.07.2011r.

 

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że wykazy dot. dzierżawy :

1. dz. nr 2063/38/ cz. o pow. ,0360 ha poł. w Skawinie
2. dz. nr 2775/8 o pow. 0,0109 ha poł . w Skawinie
3. dz. nr 2302/1 cz. o pow.0,0235 ha poł . w Skawinie
4. dz. nr 5284/5 cz. o pow. 0,0300 ha poł. w Skawinie
5. dz. nr 1919/2 o pow. 0,0222 ha poł. w Skawinie
6. dz. nr 3667/29 cz. o pow. 0,0600 ha poł w Skawinie
7. dz. nr 3667/29 cz. o pow. 0,0300 ha poł. w Skawinie
8. dz. nr 293 o pow. 0,0300 ha poł. w Borku Szlacheckim

zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,
Rynek 3 w terminie od dnia 19.07..2011r. do dnia 08.08.2011r.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.

Informacji w sprawie dzierżawy udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 7 - tel. ( 012) 277 -01-57


 

więcej »

19-07-2011

Ogłoszenie o przetargu.


Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 1478/9 o pow. 1332m2, obj. KW KR3I/00022089/9, poł. w Radziszowie w pobliżu ulicy Leśnej.
Działka nr 1478/9 zlokalizowana jest w peryferyjnej części wsi, w sąsiedztwie terenów otwartych (łąk i pól). Działka graniczy również z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową oraz z lasem. Do działki brak bezpośredniego dojazdu. Dojazd do sąsiednich działek drogą o nawierzchni utwardzonej, nieulepszonej. Działka stanowi fragment łąki przechodzącej w jej fragmencie w młody las. Uzbrojenie – częściowe w sąsiedztwie. Teren zbliżony do płaskiego o kształcie zbliżonym do prostokąta.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1478/9 znajduje się w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zieleni nie urządzonej - ZR –
Cena wywoławcza działki nr 1478/9 wynosi – 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).
 

więcej »

14-07-2011

Informacja o wywieszeniu wykazu.


Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że wykaz dot. sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1389/9 o pow. 0,1198 ha, obj. KR3I/00005284/1, poł. w Skawinie w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Pachla został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 w terminie od 14.07.2011 r. do 03.08.2011 r.
 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [143] [144] 145 [146] [147] ... [159] [160] [161]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.