Wiadomości NGO

08-10-2019

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty - Klubu Karate MAWASHI

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688), zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Klub Karate MAWASHI. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

07-10-2019

Uwaga! Zmiana składu komisji ds. oceny wniosków o przyznanie pożyczki

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w składzie komisji dokonano zmiany Zarządzenia Nr 166.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie pożyczki dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację na terenie Gminy Skawina zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

więcej »

01-10-2019

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688), zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

16-09-2019

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty - Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688), zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skawinie. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

13-09-2019

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty - Fundacja "Wyobraź sobie"

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688), zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Fundację "Wyobraź sobie". Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

12-09-2019

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty - SSPM

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688), zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

12-08-2019

Projekt „Rocznego programu współpracy (...) na 2020 r.” - konsultacje

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

więcej »

02-08-2019

Uwaga! Możliwość zgłasznia uwag do oferty - PKS „Cedronka”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688), zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Parafialny Klub Sportowy „Cedronka” Wola Radziszowska. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

22-07-2019

Uwaga! Możliwość zgłasznia uwag do oferty - Małopolskiego Oddziału PCK

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688), zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

05-07-2019

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty - OSP w Polance Hallera

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688), zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Polance Hallera. Każdy, w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] 3 [4] [5] ... [76] [77] [78]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.