Konsultacje społeczne

05-02-2016

Zapraszamy na spotkanie w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza na spotkanie w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR) dla miasta Skawina, które odbędzie się 12 lutego 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:00, w sali obrad skawińskiego Ratusza (ul. Rynek 1, I piętro).

więcej »

01-02-2016

„Budżet obywatelski” - przygotowania do konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych związanych z ewaluacją zapisów Uchwały nr X/123/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Działania te mają na celu poznanie opinii, złożenie uwag, bądź propozycji w zakresie ewentualnych zmian w procedurze określonej w przedmiotowej uchwale.

więcej »

01-02-2016

Podsumowanie konsultacji społecznych „Planu Mobilności dla Gminy Skawina”

W związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych „Planu mobilności dla Gminy Skawina”, przedkładamy w załączeniu podsumowanie konsultacji w formie raportu. Dodatkowo udostępniamy podsumowanie badań ankietowych, które były prowadzone w ramach konsultacji według siedmiu bloków tematycznych.

więcej »

15-01-2016

„Gminny Program Rewitalizacji dla obszarów wiejskich Gminy Skawina” - konsultacje

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych   projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze wiejskim Gminy Skawina oraz projektu Uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla obszarów wiejskich Gminy Skawina i ustanowienia jego regulaminu w dniu 22 stycznia 2016 r.

więcej »

14-12-2015

„Lokalny Program Rewitalizacji” - zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o rozpoczęciu badania ankietowego w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Skawina oraz aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości 2010-2017. Ankiety skierowane są do mieszkańców poszczególnych sołectw i mają na celu zebranie ich opinii na temat aktualnego stanu miejscowości oraz zgłoszonej listy inwestycji do realizacji na najbliższe lata.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [27]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.