Konsultacje społeczne

13-11-2015

„Program współpracy...” - informacja o wynikach konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie § 8-9 Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z 29 września 2010 r., uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2016 r.”.  

więcej »

19-10-2015

Jak prowadzić konsultacje społeczne? - informacja o wynikach

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie § 8-9 Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z 29 września 2010 r., uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej.

więcej »

19-10-2015

Uwaga NGO! Konsultacje kryteriów oceny ofert konkursowych!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza konsultacje społeczne w zakresie projektu kryteriów oceny ofert konkursowych złożonych w otwartych konkursach w latach 2015/2016. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

05-10-2015

Uwaga NGO! Konsultacje „Programu współpracy...” na 2016 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2016 r.”. 

więcej »

02-10-2015

Zapraszamy do konsultacji „Planu Mobilności dla gminy Skawina”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Planu Mobilności dla Gminy Skawina  - dokumentu, określającego zakres działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodem i wybór transportu publicznego jako głównego środka transportu w codziennych podróżach. 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.