Konsultacje społeczne

02-10-2015

Jak prowadzić konsultacje społeczne? - prosimy o uwagi

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”. Wszelkie uwagi, sugestie i spostrzeżenia pozwolą nam w przyszłości jeszcze lepiej poznawać Państwa opinie. 

więcej »

07-01-2015

Konsultacje kryteriów oceny ofert na 2015 rok - zakończone

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie § 8-9 Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z 29 września 2010 r., uprzejmie informuje  o zakończeniu konsultacji w zakresie projektu kryteriów oceny konkursowej w otwartych konkursach ofert na 2015 r.  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej.

więcej »

11-12-2014

Uwaga NGO! Konsultacje kryteriów oceny ofert konkursowych!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza  konsultacje społeczne w zakresie projektu kryteriów oceny ofert konkursowych  złożonych w otwartych konkursach w 2015 r. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

15-10-2014

Konsultacje „Programu współpracy...” na 2015 rok - zakończone

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie § 8-9 Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi...” na 2015 rok.

więcej »

24-09-2014

Uwaga NGO! Konsultacje „Programu współpracy...” na 2015 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2015 rok”. 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [22] [23] 24 [25] [26] [27]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.