Konsultacje społeczne

11-12-2014

Uwaga NGO! Konsultacje kryteriów oceny ofert konkursowych!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza  konsultacje społeczne w zakresie projektu kryteriów oceny ofert konkursowych  złożonych w otwartych konkursach w 2015 r. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

15-10-2014

Konsultacje „Programu współpracy...” na 2015 rok - zakończone

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie § 8-9 Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi...” na 2015 rok.

więcej »

24-09-2014

Uwaga NGO! Konsultacje „Programu współpracy...” na 2015 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2015 rok”. 

więcej »

14-03-2014

Wstępna wersja Strategii Rozwoju Gminy Skawina 2014-2020 już gotowa!

Mamy przyjemność poinformować, iż zakończyliśmy prace związane z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Skawina na l. 2014-2020. Poniżej zamieszczamy wstępną wersję Strategii do konsultacji. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jej zapisami, dokonanie weryfikacji przyjętych założeń oraz przedstawienie uwag, komentarzy i spostrzeżeń.

więcej »

20-09-2013

Konsultacje „Programu współpracy...” na 2014 rok - zakończone

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina  uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji  w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy (...) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [23] [24] 25 [26] [27] [28]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.