Konsultacje społeczne

14-03-2014

Wstępna wersja Strategii Rozwoju Gminy Skawina 2014-2020 już gotowa!

Mamy przyjemność poinformować, iż zakończyliśmy prace związane z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Skawina na l. 2014-2020. Poniżej zamieszczamy wstępną wersję Strategii do konsultacji. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jej zapisami, dokonanie weryfikacji przyjętych założeń oraz przedstawienie uwag, komentarzy i spostrzeżeń.

więcej »

20-09-2013

Konsultacje „Programu współpracy...” na 2014 rok - zakończone

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina  uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji  w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy (...) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

więcej »

14-08-2013

Konsultacje „Programu współpracy...” na 2014 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2014 rok”.

więcej »

10-10-2012

Regulamin utrzymania czystości i porządku - konsultacje

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. nowelizacji ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391), Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedstawia projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina.

więcej »

03-10-2012

Konsultacje „Programu współpracy...” na 2013 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2013 rok”.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [23] [24] 25 [26] [27]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.