Konsultacje społeczne

18-06-2012

Uwaga NGO! Konsultacje w zakresie powstania SRDPP!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 - z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania.

więcej »

15-11-2011

Autopoprawka Burmistrza do „Programu współpracy...”

Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z zakończeniem konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy...”, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada informację o przyjętych poprawkach.

więcej »

24-10-2011

Konsultacje społeczne: „Program współpracy...” na rok 2012

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi...” na 2012 rok.

więcej »

22-03-2011

Konsultacje zakończone: zmiana „Programu współpracy...”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010 roku  informuje o zakończeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.”

więcej »

14-03-2011

Konsultacje społeczne: zmiana „Programu współpracy...”

Konsultacje społeczne: zmiana „Programu współpracy...”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010 r., ogłasza konsultacje  w zakresie zmiany uchwały „Program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.”

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [24] [25] 26 [27]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.