14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

17-10-2019

V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 7.10.2019 r.

V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 7.10.2019 r.

W poniedziałek, 7 października 2019 r., w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie - Rynek 1, odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się uchwały:  w sprawie zmiany uchwały Nr X/122/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego (jedno czytanie) oraz w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia wniosku z dnia 6 września 2019 r. (jedno czytanie).

więcej »

03-10-2019

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.09.2019 r.

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.09.2019 r.

W środę, 25 września 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie wyrażenia akceptacji zamiaru utworzenia centrum sportowo-szkoleniowego w Skawinie (jedno czytanie) oraz  w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną (jedno czytanie).

więcej »

04-09-2019

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.08.2019 r.

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.08.2019 r.

W środę, 28 sierpnia 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:      w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu (jedno czytanie) oraz  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych (jedno czytanie).

więcej »

15-07-2019

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 10.07.2019 r.

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 10.07.2019 r.

W środę, 10 lipca 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok (jedno czytanie) oraz  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - etap II (drugie czytanie).

więcej »

23-06-2019

IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 19.06.2019 r.

IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 19.06.2019 r.

We środę, 19 czerwca 2019 r., w sali OK-R Gubałówka w Skawinie, odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2018 rok (jedno czytanie), zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2018 rok (jedno czytanie) oraz w sprawie ustanowienia „Gminnego programu niskoemisyjnego dla Gminy Skawina na lata 2019 - 2023” (jedno czytanie).

więcej »

03-06-2019

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.05.2019 r.

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.05.2019 r.

We środę, 29 maja 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami: Czernichów, Liszki, Świątniki Górne oraz Zabierzów, porozumienia dotyczącego wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” oraz prezentacja wyników badań powietrza dotyczących zanieczyszczeń przemysłowych.

więcej »

26-04-2019

VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.04.2019 r.

VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.04.2019 r.

We środę, 27 kwietnia 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Inwestycje Sp. z o.o. w Skawinie oraz w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących ograniczenia wpływu i oddziaływania zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina na stan jakości powietrza. 

więcej »

23-04-2019

IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 12.04.2019 r.

IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 12.04.2019 r.

W piątek, 12 kwietnia 2019 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwały: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w 2019 roku.”

więcej »

01-04-2019

VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.03.2019 r.

VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.03.2019 r.

We środę, 27 marca 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina oraz w sprawie akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w Gminie Skawina. 

więcej »

12-03-2019

III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.03.2019 r.

III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.03.2019 r.

W piątek, 8 marca 2019 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in.: uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi o określonej pojemności pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (...)

więcej »

1 [2] [3] ... ... [6] [7] [8]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.