-2°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

23-02-2017

XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 22.02.2017 r.

XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 22.02.2017 r.

We środę, 22 lutego, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów (...) oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022.

więcej »

26-01-2017

XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.01.2017 r.

XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.01.2017 r.

We środę, 25 stycznia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Krakowskim o przyjęcie przez Gminę Skawina zarządu pasami drogowymi w związku z budową ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych oraz w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

więcej »

30-12-2016

XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.12.2016 r.

XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.12.2016 r.

We środę, 28 grudnia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2017 (drugie czytanie), uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

więcej »

10-12-2016

VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.12.2016 r.

VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.12.2016 r.

We czwartek, 8 grudnia, w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego w skawińskim Ratuszu, odbyła się VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2017 (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie Nr XV/196/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego [...] (jedno czytanie).

więcej »

02-12-2016

XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.11.2016 r.

XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.11.2016 r.

We środę, 30 listopada, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina (drugie czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi...” na 2017 r.

więcej »

28-10-2016

XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.10.2016 r.

XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.10.2016 r.

We środę, 26 października, w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej, odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina - (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy (...) na 2017 rok” (pierwsze czytanie). 

więcej »

30-09-2016

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.09.2016 r.

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.09.2016 r.

We środę, 28 września, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2018 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

więcej »

01-09-2016

XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 31.08.2016 r.

XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 31.08.2016 r.

We środę, 31 sierpnia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania. 

więcej »

08-07-2016

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 6.07.2016 r.

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 6.07.2016 r.

We środę, 6 lipca, w OK-R Gubałówka w Skawinie, odbyła się VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in.: uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej (...). 

więcej »

25-06-2016

XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 22.06.2016 r.

XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 22.06.2016 r.

We środę, 22 czerwca, w OK-R Gubałówka w Skawinie, odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2015 r., uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022 oraz uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016–2020+” (drugie czytanie). 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.