Konkursy dotacyjne

10-03-2016

Konkurs MSWiA: Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa. Celem zadania jest poprawa wiedzy społeczeństwa nt. obowiązującego prawa, reagowania w sytuacjach zagrożeń, kształtowania postaw obywatelskich i społecznych. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.  

więcej »

10-03-2016

Konkurs MSWiA: Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą, uzależnieniami

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami. Celem zadania jest ograniczanie negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi (patologii, przemocy).  Oferty należy składać do 29 marca 2016 r. 

więcej »

03-03-2016

Program PFRON: Finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych

Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

więcej »

03-03-2016

Program MSiT: „Klub”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił programu „Klub” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do klubów sportowych.  Oferty należy składać do 15 kwietnia 2016 r.  Szczegóły poniżej. 

więcej »

02-03-2016

Konkurs grantowy Kulczyk Foundation

1 marca br. ruszyła pierwsza tura Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation na projekty służące społeczności lokalnej. O granty mogą się starać m.in. organizacje społeczne oraz spółdzielnie. Łączna pula grantów to 200 tys. zł. Termin składania wniosków w pierwszej turze - 30 czerwca 2016 r. Szczegóły poniżej. 

więcej »

29-02-2016

Nabór wniosków do programu „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XI edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2016.  Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat.  W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

więcej »

26-02-2016

I edycja programu „Decydujesz, pomagamy”

Ruszyła I edycja programu „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wesprze finansowo lokalne społeczności i organizacje pozarządowe z całej Polski. Program swoim zasięgiem obejmie całą Polskę – podzieloną na 160 obszarów.  W województwie małopolskim łączna pula grantów to aż 70 000 zł.  Szczegóły poniżej.

więcej »

25-02-2016

Program Czechy-Polska: 2. Potencjał przyrodniczy i kulturowy a zatrudnienie

Trwa nabór wniosków w Programie Intrerreg V-A Republika Czeska – Polska: 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Termin składania wniosków upływa 10 maja 2016 r. 

więcej »

25-02-2016

Mecenat Małopolski 2016

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”. Termin składania wniosków 3 czerwca 2016 r. 

więcej »

25-02-2016

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu

Ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2016 r. Termin składania wniosków upływa 4 marca 2016 r. 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [5] [6] 7 [8]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.