Pierwszy etap Budowy Północnej Obwodnicy Skawiny


 

PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

OŚ PRIORYTETOWA: Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

DZIAŁANIE: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 154 595,91 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:   5 594  464,24 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 28.09.2005 r. do 28.12.2006 r.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE : 18.06.2009 r.
 

 

 

Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu budowa I odcinka Północnej Obwodnicy Skawiny, tj. budowa nowej drogi gminnej kl. G   o długości 998m, szerokości jezdni   7 m z własną kanalizacją opadową, oświetleniem i chodnikiem jednostronnym oraz   budowę łącznika – drogi gminnej kl. L (z kan. opadową, oświetleniem i chodnikiem dwustronnym), prowadzącego od końca pierwszego odcinka Obwodnicy do połączenia z ul. Przemysłową.   Łączna długość wybudowanej drogi 1,27 km. Miejsce przecięcia się odcinka Obwodnicy i Łącznika stanowi wybudowane w ramach projektu skrzyżowanie.

Podstawowym, ogólnym celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, poprzez:

  • Zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich,
  • Zredukowanie czasu podróży,
  • Poprawę bezpieczeństwa ruchu

 

 

„Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.