Kanalizacja dla Radziszowa – zadanie 3 A – część prawobrzeżna

       


Kanalizacja Radziszów (w ramach działania 3.A) złożony 15.07.2009 w ramach Oś 3 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich.
 

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OŚ PRIORYTETOWA: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

DZIAŁANIE: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 501 883,26 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 074 542,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-01-2009 r. do 31-12-2011 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 26-03-2010 r.


Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie komfortu życia mieszkańców miejscowości Radziszów poprzez zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej, poprawa atrakcyjności i konkurencyjności gospodarczej Radziszowa – zapewnienie warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych, poprzez poprawę infrastruktury. Projekt dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w części prawobrzeżnej Radziszowa. Inwestycja wchodzi w zakres przedsięwzięć porządkujących gospodarkę wodno-ściekową w zlewni rzeki Skawinki.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.