Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – Park Technologiczny

     


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

DZIAŁANIE: 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej

SCHEMAT: Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 801 289,75 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 13 487 910,19 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-10-2009 r. do 31-03-2013 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 26-01-2010 r.

 

Opis projektu:

Skawiński Obszar Gospodarczy to teren byłego składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Skawina (tzw. Basen C). Jest to obszar o powierzchni ok. 50 ha. Tereny te zostały przeznaczone pod przemysł i usługi.

Przedmiotem projektu było uzbrojenie obszaru Basenu C w następującą infrastrukturę: 

·                sieć wodociągowa

·                sieć kanalizacyjna

·                sieć CO

·                sieć energetyczna

·                sieć teleinformatyczna

·                drogi wewnętrzne

·                ogrodzenie terenu

·                uporządkowanie zieleni

 

Projekt realizowano w okresie od października 2009 roku do marca 2013 roku. Jest to inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj” tzn., że na moment składania wniosku Gmina nie posiadała pozwolenia na budowę i opracowanej dokumentacji technicznej.

Realizacja przewidzianych projektem działań inwestycyjnych przyczyni się do popularyzacji marki „Skawina” i wzrostu rozpoznawalności miasta jako miejsca sprzyjającego inwestorom, o znacznej podaży atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Kluczowym wynikiem projektu w sferze oddziaływania będzie wzrost ilości inwestycji zewnętrznych na terenie Skawiny, powstanie nowych miejsc pracy i zapewnienie trwałych podstaw długofalowego rozwoju miasta.

Realizacja projektu przyczyni się do powstania 11 nowych zakładów pracy.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013”

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.