Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina

    Projekt ten, współfinansowany
przez Unię Europejską,
przyczynia się do zmniejszenia różnic
społecznych i gospodarczych
pomiędzy obywatelami Unii


PROGRAM:
Infrastruktura i Środowisko

DZIAŁANIE: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej15 tys. RLM

BENEFICIENT: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 161 665 698,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
89 000 000 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
do 31-03-2014 r.
 


Opis projektu:


Celem przedsięwzięcia pn. Gospodarka wodno ściekowa na terenie Gminy Skawina jest wyposażenie aglomeracji Skawina:

 • w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego
 • zapewnienie mieszkańcom Skawiny odpowiedniej ilości i jakości wody do picia zgodnej ze standardami europejskimi,
 • wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania zarówno miasta, jak i terenów wiejskich poprzez budowę 64 km sieci wodociągowej i 168 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz stworzenie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej 2742 osobom, a do sieci kanalizacji sanitarnej 9258 osobom,
 • ograniczenie przedostawania się ścieków do gleby i wód gruntowych i powierzchniowych,
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców naszej gminy,
   

Zadania inwestycyjne spełniające kryteria Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bukowska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dębca w Skawinie.
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wola Radziszowska – Radziszów.
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Polanka Hallera – Rzozów.
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jurczyce – Radziszów.
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kopanka – Skawina.
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zelczyna – Skawina.
 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Korabnickiej.
 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Radziszów – zadanie IIIb.
 9. Wodociąg i kanalizacja sanitarna dla Radziszowa zadanie IIId i IIIe wraz ze zbiornikiem wody pitnej.
 10. Wodociąg dla Woli Radziszowskiej.
 11. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie.
   

Dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Spójności w 2014 roku 98,5% mieszkańców Gminy Skawina będzie posiadało możliwość podłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej, natomiast 85% do sieci kanalizacyjno-sanitarnej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.