Budowa wodociągu i kanalizacji w Radziszowie – zadanie III B


PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

OŚ PRIORYTETOWA:
Priorytet III. Rozwój lokalny

DZIAŁANIE:3.1 Obszary wiejskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 923 480,04 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 137 474,39 zł

WARTOŚĆ ŚRODKÓW WYPŁACONYCH: 1 137 474,39 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08-12-2004 r. do 28-02-2006 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 15-11-2006 r.
 

Opis projektu:

Prezentowana inwestycja dotyczy budowy wodociągu i kanalizacji w Radziszowie. Zadanie to określone jest w dokumentacji projektowej jako zadanie IIIB. Ponadto projekt obejmuje zakończenie inwestycji ujętej w zadaniu IIIA – podłączenie do ujęcia peryferyjnie położonego osiedla Wytrzyszczek. Zrealizowana już część sieci współfinansowana jest ze środków SAPARD. Całe zadanie III to przedsięwzięcie porządkujące gospodarkę ściekową w zlewni rzek Skawinki. Składa się ono z sieci wodociągowej ø110 : 280, zbiorników wodociągowych V=2x300 m3, hydroforni sieciowych oraz kanałów sanitarnych ø 200 : 300 wraz z pompowniami ścieków i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Radziszów.
 

W wyniku realizacji projektu powstaną:

 1. Zadanie III B: sieć wodociągowa o średnicy od 110 do 225 mm, a w tym:
  - Magistrala wodociągowa o średnicy 225 mm „PE” o długości 2 708 m,
  - Sieć wodociągowa o średnicy os 110 – 160 mm „PE” o długości 4 029,50 m,
  - 220 przyłączy wodociągowych o średnicy 40 mm (długość jednego przyłącza wynosi 35 m),
  - Łączna długość: 7 700 m.
  - Sieć kanalizacyjna o długości 1 370,0 m
   
 2. Zakończenie zadania IIIA, a w tym:
  - Sieć wodociągowa o średnicy 160 mm i długości 1 475,00 m, 110 mm i długości 402,50 i 90 mm długości 100 mm.
  - 25 szt. podłączeń o długości 35 m każde,
  - Hydrofornia wraz z komorą redukcji ciśnienia.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.