Wodociąg ul. Krakowska w Skawinie

 

PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

OŚ PRIORYTETOWA:Priorytet III. Rozwój lokalny

DZIAŁANIE: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 391 172,10 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 214 164,59 zł

WARTOŚĆ ŚRODKÓW WYPŁACONYCH: 214 164,59 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 30-07-2004 r. do 30-12-2005 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 06-04-2006 r.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była budowa pierwszego odcinka wodociągu w Skawinie, doprowadzającego wodę pitną do granic Strefy Aktywności Gospodarczej. Łącznie wybudowano 2,2 km sieci rozpoczynającej się od istniejącego wodociągu w ulicy Zielonej skąd pochodzi zasilenie. W dalszym przebiegu sieć położona jest pierścieniowo po obu stronach ulicy Krakowskiej. Zakończenie pierwszego zadania nastąpiło w okolicach skrzyżowania ulicy Krakowskiej z lokalną ulicą bez nazwy (roboczo: Krakowska Boczna). Jest to miejsce skąd po rozbudowie skrzyżowania, rozpoczyna się Północna Obwodnica Skawiny. Droga ta, w swoim początkowym biegu, stanowi przede wszystkim dojazd do terenów przemysłowych. Projekt zakładał: - wzrost liczby gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej (55 szt. od 2006 r.) oraz liczby osób korzystających z sieci wodociągowej (220 osób od 2006 r.); - wzrost długości sieci wodociągowej na terenie gminy (172,90 km do 2004 r, i 175,1 km od 2005 r.).
 

EFEKTY:

  1. Tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form działalności gospodarczej (wodociąg będzie zasilał budowaną Strefę Przemysłową Skawina Północ).
  2. Poprawa stanu środowiska naturalnego w obrębie miejscowości będącej obszarem realizacji projektu oraz całości gminy
  3. Poprawa dostępności do sieci wodociągowej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym projektem.
  4. Obniżenie kosztów zaopatrzenia w wodę ponoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie objętym projektem (dotyczy gospodarstw domowych i firm, które dla zaspokojenia swych potrzeb zmuszone są do korzystania z lokalnych studni

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.