Przebudowa ulicy Torowej w Skawinie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


ORGANIZATOR:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

PROGRAM:
„Modernizacja Dróg Gminnych”

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 239 625,18 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
200 000,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 30-04-2009 do 30-11-2009 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 30-03-2009 r.
 

Opis projektu:

Zadanie polegało na przebudowie dróg gminnych Torowa i Skawińska stanowiących łącznik pomiędzy pomiędzy drogą Krajową Nr 44 i ulicą Tyniecką. Odcinek ul. Torowej o długości 180 mb został poszerzony z drogi jedno jezdniowej dwupasmowej o pasach ruchu 2x2,7 m do 2x 3,5 m, konstrukcja drogi została dostosowana do kategorii ruchu KR5 i dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN. Na pozostałym odcinku o długości 650 mb wykonano nawierzchnię asfaltową. Ponadto przy ulicy Torowej wykonano chodnik. W ramach zadania zmodernizowany został przepust poprzez wybudowanie widocznych balustrad.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.