Pozyskane środki


Na niniejszej stronie internetowej prezentujemy informacje na temat pozyskanych przez Gminę Skawina środkach zewnętrznych na realizację projektów, zadań i inwestycji gminnych.

 

Możliwości pozyskania środków zewnętrznych należy podzielić ze względu na źródło ich pochodzenia na środki zagraniczne, pochodzące od grantodawców spoza Polski, zarówno o charakterze państwowym jak i prywatnym (np. zagraniczne fundacje) i środki krajowe, którymi dysponują poszczególne ministerstwa, samorządy wojewódzkie oraz prywatne fundacje. Wśród środków zagranicznych wyjątkową pozycję mają środki europejskie, tzn. środki przyznane Polsce przez Unię Europejską oraz Norwegię, Lichtenstein, Islandię i Szwajcarię w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie środki te stanowią główny i największy strumień wsparcia finansowego dla Polski. Środkami tymi zarządzają albo bezpośrednio poszczególne Agencje Unii Europejskiej albo pośrednio polskie instytucje państwowe i samorządowe.

Same zaś projekty ze względu na przedmiot działań można uszeregować w dwie główne kategorie projekty inwestycyjne (zwane potocznie projektami "twardymi") i projekty „miękkie”, nieinwestycyjnie, skierowane na zrównoważony rozwój, przeciwdziałanie wykluczeniu, podnoszenie kwalifikacji, wyrównywanie różnic oraz aktywizację różnych grup społecznych, zazwyczaj w sektorze kultury, turystyki i sportu, pomocy społecznej i edukacji. Projekty twarde to inwestycje w infrastrukturę, a miękkie to inwestowanie w ludzi.

Stosując powyższy podział dofinansowane projekty z naszej gminy uszeregowaliśmy w dwa główne bloki środki zagraniczne i środki krajowe. Po kliknięciu na poszczególne zakładki rozwija się podmenu z poszczególnymi projektami uszeregowanymi chronologicznie.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.