Budowa I odcinka Północnej Obwodnicy Skawiny etap I

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 

Budowa I odcinka Północnej Obwodnicy Skawiny etap I, (dot. rozbudowy istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z ulicą Krakowską - droga krajowa nr 44).

ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

PROGRAM: Zintegrowany Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 450 139,98 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 738.395,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 12-10-2005 do 20-06-2006 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 20-10-2005 r.
 

Opis projektu:

Projekt obejmował rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej z ul. Krakowska (DK44), tak aby przystosować je do połączenia z projektowaną drogą gminną kl. G – przyszła Obwodnica. Wykonano następujące prace: dobudowę jednostronnego poszerzenia o dł. 179m w ul. Krakowskiej, rozbudowa wlotu drogi gminnej na parametrach drogi głównej (kl.G) na odcinku 117 m., budowa zjazdu na istniejącą drogę gminna (kl.D).


Podstawowym, ogólnym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, poprzez:

 

  • zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich,
  • zredukowanie czasu podróży,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.