Budowa boiska sportowego w Krzęcinie

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

DZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsi

WARTOŚĆ PROJEKTU: 487 901,12 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 297  499   zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: do 31-03-2013 r.Opis projektu:
 
Projekt zakłada budowę małego boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą (o wymiarach 70x40m.) wraz z ogrodzeniem, piłko chwytami oraz utwardzonym dojściem z kostki betonowej w miejscowości Krzęcin. Jego celem jest poprawa jakości życia oraz wzrost aktywności lokalnej społeczności.
Projekt realizowany jest w ramach Osi 4 PROW Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju; Działanie Odnowa i rozwój wsi (Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa)

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.