Zakup wyposażenia do Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie, służącego promocji lokalnego dziedzictwa i rozwijania aktywności społecznej