14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - lipiec 2020 r.

1. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 2 lipca 2020 r. godz. 19.00 - w trybie zdalnym

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją w żłobkach i klubach dziecięcych na terenie Gminy.
 4. Zapoznanie się z bieżącymi zadaniami i problemami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 3 lipca 2020 r. godz. 19.00 - w trybie zdalnym

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Spraw Obywatelskich - 6 lipca 2020 r. godz. 16.30 - w trybie zdalnym

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję zwyczajną Rady Miejskiej.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

4. Komisja Budżetowa - 6 lipca 2020 r. godz. 17.15 - w trybie zdalnym

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2020.
 4. Wolne wnioski i zapytania.

 

5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 6 lipca 2020 r. godz. 19.00 - w trybie zdalnym

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji dnia 22.06.2020 r.
 3. Funkcjonowanie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wielkich Drogach.
 4. Sprawy bieżące.

 

6. Komisja Edukacji - 7 lipca 2020 r. godz. 16.30 - w trybie zdalnym

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 4. Sprawy bieżące.

 

7. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 7 lipca 2020 r. godz. 18.00 - w trybie zdalnym

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu posiedzenia.
 2. Zatwierdzanie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrywanie (opiniowanie) spraw, które wpłynęły do Komisji.
 5. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 9 lipca 2020 r. godz. 16.00 - w Jaśkowicach

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie skargi P. .............
 4. Wolne wnioski.

 

9. Komisja Rewizyjna - Zespół Kontrolny - 9 lipca 2020 r. godz. 19.00 - w trybie zdalnym

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń z 18 czerwca i 29 czerwca 2020 roku.
 3. Analiza funkcjonowania spółek miejskich w Gminie Skawina - przygotowanie protokołu.
 4. Powołanie zespołu kontrolnego.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.