6°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - grudzień 2020 r.

1. Komisja Budżetowa - 1 grudnia 2020 r. godz. 16.00 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Debata budżetowa.

7 grudnia 2020 r. godz. 17.30 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 4. Przyjęcie planu pracy na rok 2021 i przyjęcie sprawozdania z prac komisji za rok 2020.
 5. Wolne wnioski i zapytania.

 

2. Komisja Rewizyjna - Zespół Kontrolny -  2 grudnia 2020 r. godz. 19.00 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 17 listopada 2020 r.
 3. Kontrola wydatkowania środków publicznych w placówkach edukacyjnych w Gminie Skawina na podstawie wybranych placówek oświatowych za rok 2019 – kontynuacja.

 

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  -  3 grudnia 2020 r. godz. 19.00 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie petycji - Pan ..........
 4. Wolne wnioski.

 

4. Komisja Spraw Obywatelskich -  7 grudnia 2020 r. godz. 16.30 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 3. Zakończenie posiedzenia.

 

  5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 7 grudnia 2020 r. godz. 19.00 - tryb zdalny

      Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał, w tym uchwały budżetowej na 2021 rok.
 4. Sprawy bieżące.

29 grudnia 2020 r. godz. 19.00 - tryb zdalny

      Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2020 roku oraz Planu Pracy Komisji na 2021 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

6. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 7 grudnia 2020 r. godz. 19.30 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23.11.2020 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Przygotowanie i przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2020 r.
 5. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 r.
 6. Sprawy bieżące.

 

7. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 8 grudnia 2020 r. godz. 16.30 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Edukacji - 8 grudnia 2020 r. godz. 17.30 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Skawinie.
 4. Sprawy bieżące.

 

  9. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 8 grudnia 2020 r. godz. 18.00 - tryb zdalny

      Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu  24.11.2020 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w tym projektu Budżetu Miasta i Gminy na rok 2021.
 4. Rozpatrywanie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 5. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2020 roku oraz Planu Pracy na 2021 r.
 6. Sprawy bieżące.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.