-1°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - styczeń 2020 r.

1. Komisja doraźna ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina - 8 stycznia 2020 r. godz. 17.15, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Praca nad aktualizacją   Statutu Gminy Skawina.
 4. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 9 stycznia 2020 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu posiedzenia.
 2. Szczegółowe omawianie spraw związanych z emisją zanieczyszczeń przez zakłady przemysłowe działające na terenie Skawiny.
 3. Szczegółowe omawianie Raportu o Umieralności i Zachorowaniach Mieszkańców Gminy Skawina.
 4. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 13 stycznia 2020 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie petycji dotyczącej przedszkola w Radziszowie.
 3. Wolne wnioski.

 

4. Komisja Rewizyjna - zespół kontrolny - 14 stycznia 2020 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z 10 grudnia 2019 r.
 3. Analiza funkcjonowania gospodarki odpadami w 2018 i 2019 roku.

 

5. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 23 stycznia 2020 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawy bieżące.

 

6. Komisja Edukacji - 23 stycznia 2020 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 4. Sprawy bieżące.

 

7. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 23 stycznia 2020 r. godz. 19.00, Rynek 1, sala obrad UMiG w Skawinie

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 16.12 2019 r.
 3. Monitorowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie spraw poruszanych w pismach Dyrektora Biblioteki kierowanych do Burmistrza.
 4. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Spraw Obywatelskich -  27 stycznia 2020 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 20/19.
 3. Omówienie planu działalności Straży Miejskiej w Skawinie na 2020 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

9. Komisja Budżetowa - 27 stycznia 2020 r. godz. 17.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 3. Przyjęcie protokołu nr 16 i 18.
 4. Wolne wnioski i zapytania.

 

10. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 27 stycznia 2020 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z planami nowego Prezydium Skawińskiej Rady Seniorów.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

11. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 28 stycznia 2020 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrywanie spraw, które wpłynęły do Komisji.
 5. Sprawy bieżące.

 

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w  Skawinie.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.