14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - październik 2019 r.

 

1. Komisja Rewizyjna - 3 października 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2 - zespół kontrolny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z 26 września 2019 r.
 3. Analiza wydatkowania środków finansowych w ramach tzw. środków do dyspozycji sołectw i środków do dyspozycji osiedli za 2018 rok.

10 października 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2 - zespół kontrolny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z 3 października 2019 r.
 3. Analiza wydatkowania środków finansowych w ramach tzw. środków do dyspozycji sołectw i środków do dyspozycji osiedli za 2018 rok.

10 października 2019 r. godz. 18.30, Rynek 2, pok. 2 - zespół kontrolny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza rozliczeń dotacji gminnych w wybranych organizacjach pozarządowych.

 

2. Komisja Budżetowa - 7 października 2019 r. godz. 17.00, Rynek 1, sala obrad UMiG w Skawinie

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/122/19 Rady Miejskiej w  Skawinie z dnia 10 lipca 2019 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego.

 

3. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 7 października 2019 r. godz. 18.30, Rynek 1, sala obrad UMiG w Skawinie (po V sesji nadzwyczajnej)

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Spotkanie z Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w sprawie planowanych przez Zakład inwestycji.
 4. Zapoznanie się Komisji z działaniami Gminy związanymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację ważnych zadań, a w szczególności zadań związanych z ochroną środowiska.
 5. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 8 października 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie zmian proponowanych do Statutu i uchwały nr III/25/06.
 3. Wolne wnioski.

17 października 2019 r. godz.18.00, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Omówienie zasad i regulaminu pracy Komisji.

3. Wolne wnioski.

 

5. Komisja doraźna ds.  przeprowadzenia wyborów Skawińskiej Rady Seniorów - 11 października 2019 r. godz. 14.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Weryfikacja kandydatów pod kątem stwierdzenia spełnienia kryteriów formalnych.
 3. Sprawy bieżące.

 

6. Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska - 15 października 2019 r. godz. 17.30, Rynek 1, sala obrad UMiG w Skawinie

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku przedstawicieli firm transportowych o obniżenie opłaty od środków transportu.
 3. Wolne wnioski.

 

7. Komisja doraźna ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina - 16 października 2019 r. godz. 17.15, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Praca nad aktualizacją Statutu Gminy Skawina.
 4. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Edukacji - 24 października 2019 r. godz. 17.00, Rynek 1, sala obrad UMiG w Skawinie

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie z Dyrektorami Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Skawina pisma dotyczącego zwiększenia dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej oraz kwestii budżetów tych instytucji.
 3. Przejęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.

 

9. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 24 października 2019 r. godz. 18.45, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Dyskusja na tematy bieżące.

 

10. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 29 października 2019 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z działalnością Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w  Skawinie.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.