17°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - wrzesień 2020 r.

1. Komisja Rewizyjna - Zespół Kontrolny -  1 września 2020 r. godz. 19.00 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 24 sierpnia 2020 r.
 3. Kontrola wydatkowania środków publicznych w placówkach edukacyjnych w Gminie Skawina na podstawie wybranych placówek oświatowych za rok 2019 - analiza.

 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 2 września 2020 r. godz. 19.00 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie skargi Pana ...............- naruszenie dyscypliny finansowej.
 4. Wolne wnioski.

9 września 2020r.godz. 19.00  - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Omówienie skargi Pana ...............- przetarg.
 4. Wolne wnioski.

16 września 2020 r. godz. 19.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów.
 3. Wolne wnioski.

21 września 2020 r. godz.21.00 - tryb zdalny

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Omówienie uzasadnienia do projektu uchwały Pana.........

3. Wolne wnioski.

 

3. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 8 września 2020 r. godz. 15.15 - tryb zdalny.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej.
 3. Sprawy bieżące.

22 września 2020 r. godz.18.00 - tryb zdalny.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie planu posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołów z ostatniego i przedostatniego posiedzenia komisji.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Zapoznanie się Komisji z informacją Urzędu Miasta i Gminy o stanie i postępie działań związanych z uciążliwością firmy Kam - Bud zlokalizowanej przy ul. Tynieckiej.

5. Rozpatrywanie ( opiniowanie) spraw które wpłynęły do Komisji.

6. Sprawy bieżące.

 

   

4. Komisja Budżetowa - 8 września 2020 r. godz. 15.30 - tryb zdalny.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesje nadzwyczajną.

21 września 2020 r. godz.17.15 - tryb zdalny.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zapoznanie sie ze stanem realizacji projektu rewitalixzcji Miasta i Gminy Skawina.

3. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

4. Przyjęcie protokołów nr 9 i 10/ 2020.

5. Wolne wnioski.

 

5. Komisja doraźna ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina - 14 września 2020 r. godz. 17.15 - tryb zdalny.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Praca nad aktualizacją Statutu Gminy Skawina.
 4. Sprawy bieżące.

6. Komisja Edukacji - 22 września 2020 r. godz. 16.00 - tryb zdalny.

Porządek posiedzenia:

1. List intencyjny w sprawie budowy sali gimnastycznej w Jaśkowicach.

 

2. Opiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.  

3. Głosowanie projektów uchwał.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne wnioski i zapytania.

 

7. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa - 18 września 2020 r. godz.19.00 - tryb zdalny.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Przyjęcie protokołu.

4. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Spraw Obywatelskich - 21 września 2020 r. godz.16.30 - tryb  zdalny.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przywitanie.

2. Zatwierdzenie protokołu nr 30/2020.

3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą  sesję RM.

4. Opinia w sprawie wniosku reapatriacyjnego.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.