10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - grudzień 2019 r.

1. Komisja doraźna ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina - 2 grudnia 2019 r. godz. 17.15, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Praca nad aktualizacją   Statutu Gminy Skawina.
 4. Sprawy bieżące.

 

12 grudnia 2019 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Praca nad aktualizacją   Statutu Gminy Skawina.
 4. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 3 grudnia 2019 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie skargi Pana ................ przy udziale skarżącego.
 3. Wolne wnioski.


11 grudnia 2019 r. godz.17.00, Rynek 2, pok.2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie uchwał  III/25/06 i uchwał XXXII/451/17 oraz XI N/649/18 oraz XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie.
 3. Omówienie i przyjęcie stanowiska dotyczącego wniosku Pana............
 4. Omówienie i przyjęcie stanowiska w sprawie petycji P................
 5. Wolne wnioski.

 

3. Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Edukacji - 5 grudnia 2019 r. godz. 17.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu posiedzenia.
 2. Opracowanie poprawki do Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2020 r. oraz WPF.
 3. Wolne wnioski i zapytania.


9 grudnia 2019 r. godz. 16.30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawa poprawki do Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2020 r. dot. budowy szkoły w Wielkich Drogach.

 

4. Komisja Rewizyjna - 5 grudnia 2019 r. godz. 18.30, Rynek 2, pok. 2 - zespół kontrolny.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z 19 listopada 2019 r.
 3. Analiza funkcjonowania gospodarki odpadami w 2018 roku.

 

10 grudnia 2019 r. po sesji nadzwyczajnej ok. godz. 18.00 - Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z 5 grudnia 2019 r.
 3. Analiza funkcjonowania gospodarki odpadami w 2018 r.
 4. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2019 r.
 5. Opracowanie planu pracy na 2020 rok.

 

5. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - 9 grudnia 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrywanie spraw które wpłynęły do Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

6. Komisja Spraw Obywatelskich - 12 grudnia 2019 r. godz. 16.00, Rynek 1, sala obrad UMiG w Skawinie

Tematyka posiedzenia:

 1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
 2. Wolne wnioski.

 

7. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 12 grudnia 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji za 2019 r.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2020 r.
 5. Sprawy bieżące.

 

8. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji - 16 grudnia 2019 r. godz. 18.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji 22.11 2019 r. oraz 28.11.2019 r.
 3. Monitorowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej - spotkanie z dyrektorem biblioteki.
 4. Przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji z działalności za 2019 r.
 5. Przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2020 r.
 6. Sprawy bieżące.

 

9. Komisja Budżetowa - 10 grudnia 2019 r. godz. 15.40, Rynek 1, sala obrad UMiG w Skawinie

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

 

Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w  Skawinie.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.