Stypendia sportowe

 

Lubisz aktywnie spędzać czas, posiadasz status amatora, osiągasz wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym i jesteś mieszkańcem Gminy Skawina lub reprezentujesz lokalny klub sportowy? Jeśli tak, zapraszamy do udziału w naszym programie stypendialnym (a jeśli mimo wysokich osiągnięć nie spełniasz warunków, wnioskuj o nagrodę sportową)!


Co, gdzie, jak:


STYPENDIA SPORTOWE:

 • przyznaje i cofa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina;
 • przyznawane są zawodnikom, posiadającym status amatora, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym;
 • może otrzymać zawodnik mieszkający na stałe na terenie gminy Skawina lub reprezentujący lokalny klub sportowy;
 • może być wypłacane zawodnikowi do końca roku, w którym ukończył 25 lat;
 • wnioski za dany rok kalendarzowy należy składać do dnia 28 lutego roku następnego w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 14, parter) - zawsze na podstawie aktualnie obowiązującego zarządzenia burmistrza (publikujemy je w „aktualnościach sportowych”);
 • podstawą obliczenia jest aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 • więcej szczegółowych informacji znajdziecie w załącznikach.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA SPORTOWE:

 • przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina;
 • przyznawane są za osiągnięcia indywidualne, zespołowe zawodnikom którzy nie są objęci systemem stypendialnym, trenerom, instruktorom, działaczom stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych z siedzibą w gminie Skawina oraz niezrzeszonym zawodnikom, którzy nie są objęci systemem stypendialnym, zamieszkałym w gminie Skawina;


CO ZAWIERA WNIOSEK:

 • dane osobowe zawodnika (lub działacza/trenera sportowego),
 • dokument potwierdzający przynależność zawodnika do danego stowarzyszenia kultury fizycznej lub klubu sportowego (lub działacza/trenera sportowego);
 • opis osiągnięć sportowych zawodnika,
 • dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia.

Wzory wniosków określone są  na podstawie zarządzenia burmistrza (publikujemy je w „aktualnościach sportowych”).

 

JAK PRZEBIEGA OCENA:

 • wnioski rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina komisja w składzie:
  a) burmistrz lub zastępca burmistrza,
  b) przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miasta właściwej do spraw kultury fizycznej,
  c) przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej,
  d) dwóch przedstawicieli komisji Rady Miejskiej właściwej ds. sportu,
  e) przedstawiciel Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,

która udziela Burmistrzowi stosownych rekomendacji.

 

AKTY PRAWNE:

zapraszamy do zapoznania się z kompletem załączników.

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy:

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.