Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie

 

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

 

OŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalna

DZIAŁANIE: 6.1. Rozwój miast

SCHEMAT: Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 442 005,71 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 200 000,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2007-10-26 r. do 2009-02-09 r.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 29-03-2016 r.


Opis projektu:

Przedmiotem projektu była dobudowa sali gimnastycznej, wraz z niezbędnym zapleczem do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie. Inwestycja miła na celu stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz umożliwienie organizowania spotkań, imprez i rozgrywek o charakterze ogólnodostępnym. Bardzo istotna jest również funkcja obiektu jako miejsca krzewienia aktywnego wypoczynku pozaszkolnego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy oraz regionu.

Projektem objęto rozwiązania funkcjonalne i techniczne zmierzające do dobudowy do istniejącego budynku sali gimnastycznej, której zadaniem będzie stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz do organizacji imprez i spotkań.


Główne działania w ramach projektu obejmowały wykonanie:

- zespołu sportowego: sala gimnastyczna 12 x 24m z widownią rozsuwaną dla 90 osób, salka ćwiczeń korekcyjnych, 2 zespoły przebieralni, umywalni i wc dla grup 12-14 osobowych, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczycieli wf,
- zespołu sanitariatów: 2 zespoły wc ogólnych dla zabezpieczenia potrzeb widzów i imprez ogólnych,
- komunikacji wewnętrznej: łącznik o funkcji rozbudowanej rekreacji szkoły, hall wejściowy, korytarz, klatka schodowa do piwnic,
- zaplecza gospodarczo-magazynowego (piwnice).

 

 


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.