Nowelizacja ustawy 2016

20 maja 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Jest to pierwsza tak poważna nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach od czasów jego powstania w 1989 r. W znaczący sposób przekształca obowiązujący wcześniej model stowarzyszeń zwykłych nadając im ułomną osobowość prawną i udostępniając zakazane do tej pory źródła finansowania działań. Daje też nadzieję na łatwiejsze powoływanie do życia stowarzyszeń rejestrowych, dzięki zmniejszeniu wymagalnej liczny osób potrzebnych do ich zakładania oraz likwidacji nadzoru starosty na etapie rejestracji. Szczegóły poniżej. 

 

19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze przepisy ustawy zaczęły obowiązywać 20 maja 2016 r. Drobne zmiany obowiązują jednak od 4 grudnia 2015 r., inne zaś zaczną obowiązywać dopiero w 2017 i 2018 r. 

Kalendarium wprowadzanych zmian: KLIKNIJ TUTAJ

Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy - Prawo o stowarzyszeniach to między innymi zmniejszenie liczby osób, które są konieczne do założenia stowarzyszenia oraz skrócenie czasu rejestracji. Znaczące zmiany dotyczą też stowarzyszeń zwykłych. 

 

Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ

 

Stowarzyszenia rejestrowe:

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach są ważne dla stowarzyszeń rejestrowych, a także dla klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, związków stowarzyszeń powstałych przed 20 maja 2016 r. Główne zmiany to:

  • spada (z 15 do 7) liczba osób koniecznych do tego, żeby stowarzyszenie mogło działać zgodnie z prawem.
  • należy zdecydować, kto będzie podpisywał umowy z członkami zarządu.
  • konieczne jest też sprawdzenie statutu pod kątem wymogów określonych w ustawie, np. w kwestii wynagradzania członków zarządu za pełnione funkcje (ale na ewentualne zmiany są dwa lata).
  • stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej nie będą płacić za zgłaszanie zmian do KRS (dotąd część sądów takie opłaty pobierała).

Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ

 

Stowarzyszenia zwykłe:

Zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenia zwykłe uzyskują ułomną osobowość prawną, co zwiększy ich realne możliwości działania.  Nadal nie będą mogły powołać oddziału terenowego, zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.) oraz prowadzić działalności gospodarczej i działalności odpłatnej pożytku publicznego. Mimo to, w nowym modelu działania, jaki przewidział dla nich ustawodawca, zwiększą się ich możliwości.

Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ

 

Zakładanie stowarzyszeń:

20 maja 2016 r. zmieniły się także przepisy dotyczące zakładania stowarzyszeń.

Najważniejsza zmiana to zmniejszenie liczby osób (tzw. członków założycieli), koniecznych do założenia stowarzyszenia do 7. Dzięki temu nasze przepisy upodobnią się w tym zakresie do przepisów innych krajów europejskich, w których wymagana liczba założycieli jest dużo niższa niż 15. 

Inna ważna zmiana, dotycząca zakładania stowarzyszeń, to usunięcie z ustawy zapisu dającego sądom trzy miesiące na rozpoznanie wniosku o rejestrację stowarzyszenia. Stowarzyszeń dotyczyć będą ogólne terminy z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, które na rozpatrzenie wniosku dają 7 dni. 

Poza tym starosta (jako organ nadzoru) nie będzie już miał wpływu na rejestrację stowarzyszenia (na jego statut). KRS prześle statut organizacji po jej zarejestrowaniu, ale starosta otrzyma go tylko informacyjnie – nie będzie oceniał poprawności statutu – zrobi to tylko KRS. To wszystko ma przyczynić się do sprawniejszej rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowe informacje:

 

Zmiany dla organów nadzoru:

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach wpływają także na administrację pełniącą nadzór nad stowarzyszeniami. Główne zmiany to:

  • organem nadzoru nad stowarzyszeniami jest w dalszym ciągu starosta, który będzie mógł żądać odpisów uchwał walnego zebrania członków i niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia, jednak kierując wniosek do stowarzyszenia będzie musiał uzasadnić swoje żądania;
  • starosta będzie jedynie informowany o zarejestrowaniu nowego stowarzyszenia, a nie będzie miał możliwości zgłaszania uwag do statutu i pozostałych dokumentów rejestrowych;
  • organy nadzoru (tj. starostwo) nie będą wnosić opłat sądowych za wnioski złożone do sądu wynikających ze sprawowanego przez nie nadzoru;
  • starostwo powiatowe prowadzić będzie ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ

 

Więcej informacji o zmianach w nowelizacji ustawy - Prawo o stowarzyszeniach: KLIKNIJ TUTAJ


źródło: www.ngo.pl

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.