Wymiana pieców i kotłów węglowych

Zachęcamy Państwa do wymiany starych, niekologicznych i nieefektywnych  kotłów na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.

Od 23 września 2019 r. rozpoczyna  się nabór wniosków na wymianę pieców i kotłów na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródła. O dotację mogą starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Skawina. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje wykonanie:

  • demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
  • montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • podłączenia do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.


Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do zakupy kotła na paliwo stałe.

W ramach dofinansowania możliwa jest modernizacja kotłowni na:

  • kotłownię niskotemperaturową (pompa ciepła) - nie więcej niż 10000 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną;  
  • kotłownię kondensacyjną (gazową) - nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną;  
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, nie więcej niż 13000 zł w przypadku budynków jednorodzinnych;
  • ogrzewanie elektryczne - nie więcej niż 3400 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną.

Krok po kroku do dofinansowania :
1.      Złożenie przez mieszkańca wniosku o dofinansowani (złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji!!!)
2.      Rozpatrywanie wniosków.
3.      Podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Skawina a mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji,  określa jej maksymalną wysokość oraz zakres i koszt inwestycji). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
4.      Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu nowego kotła)
5.      Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji
6.      Mieszkaniec gromadzi niezbędne  do rozliczenia dokumenty (faktury, protokół likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.
7.      Mieszkaniec składa zgromadzone dokumenty w Wydziale Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie w terminie określonym umową dotacji
8.      Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca.
 

Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca.

Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję!
 

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Wydział Ochrony Powietrza, ul. Rynek 12, wejście od ulicy Krzywej) oraz na Dzienniku Podawczym ul. Rynek 14.
 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.