Czysta Energia Blisko Krakowa

Projekt pod nazwą „Czysta Energia Blisko Krakowa”  realizowany jest przez pięć Partnerskich Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów. Liderem projektu jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa. Projekt umożliwi pozyskanie dofinansowania w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Przedmiotem projektu jest kupno oraz montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: układów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na biomasę. Urządzenia te, w ramach realizacji projektu, będą montowane w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gmin Partnerskich. Realizacja projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” przyczyni się do wyeliminowania, bądź zmniejszenia pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne lub budynki użyteczności publicznej.

Przewidywana liczba zakupionych i montowanych jednostek wytwarzających w ramach projektu:
1)      kolektory słoneczne – 333 szt. (w tym Gmina Skawina 154 szt.)
2)      instalacje fotowoltaiczne – 583 szt. (w tym Gmina Skawina 128 szt.)
3)      pompy ciepła – 104 szt. (w tym Gmina Skawina 21 szt.)
4)      kotły na biomasę – 360 szt. (w tym Gmina Skawina 212 szt.)

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 28 437 011,97 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 15 208 587,93 zł.

Projekt kierowany jest do osób mieszkających na ich obszarze, które są zainteresowane montażem instalacji grzewczej wytwarzającej energię cieplną i elektryczną, wykorzystującą odnawialne źródła energii.

Obecnie trwa wyłonienie wykonawcy w ramach postępowania przetargowego. Po podpisaniu umowy z wykonawcą będą przeprowadzone audyty energetyczne obiektów pod względem możliwości zainstalowania wybranego odnawialne źródła energii  oraz przewidywanej jego mocy.

Informacji o projekcie udziela:
Dawid Kapusta
Tel.  12 277 01 67
d.kapusta@gminaskawina.pl
Wydział Ochrony Powietrza
Ul. Rynek 12 ( wejście od ul. Krzywej)
32-050 Skawina
 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera - LGD Blisko Krakowa: TUTAJ.

 


 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.