MENTORING - szczegółowe informacje

Jeżeli jesteście organizacją pozarządową, która…

 • … jest zmotywowana do działania;
 • … aktywnie działa na terenie Gminy Skawina…
 • … lub dopiero rozpoczyna swoją działalność;
 • … zmaga się z problemami wewnętrznymi;
 • … bądź ma problemy z otoczeniem zewnętrznym;
 • … szuka nowych możliwości finasowania swoich działań;
 • … chce nawiązać współpracę z innymi organizacjami;
 • … nie ma pomysłu w jaki sposób rozwinąć swoją działalność…
 • … lub ma doskonały pomysł na rozwój, jednak potrzebuje wsparcia merytorycznego w realizacji związanych z nim działań;
 • … chce sprecyzować swoje cele i zaplanować przyszłe działania;
 • … ma mnóstwo pomysłów, jednak ma problemy z ich realizacją;
 • … chce uzyskać wsparcie w pracy nad projektem…
   

… to usługa MENTORINGU jest właśnie dla Was! 


ALE CO, GDZIE, JAK?

Co to mentoring? – definicja:

Mentoring to relacja partnerska między mentorem a jego uczniem, skierowana na odkrywanie i rozwijanie możliwości ucznia. Bazuje na przywództwie, inspiracji i stymulowaniu.

Opis działań

Ekspert to doświadczona we współpracy z NGO osoba, która wspólnie z organizacjami miałaby przyjrzeć się ich zasobom, doświadczeniom, potencjałom miejsca i gminy oraz bieżącym problemom organizacji.

Pozwoli to:

 • znaleźć nowe źródła finansowania;
 • stworzyć indywidualny harmonogram adekwatnych źródeł finansowania;
 • wskazać potencjalne kierunki współpracy z innymi, zainspirować do działań;
 • zdiagnozować sytuację organizacji i zidentyfikować inne problematyczne kwestie (dot. organizacji pracy, zaangażowania ludzi, finansów etc.).

Metoda pracy mentora z NGO

Mentor będzie „uczył” organizacje w działaniu np. poprzez pracę nad przygotowaniem projektu. Z jednej strony chodzi o zaplanowanie koncepcyjne projektu i przejrzenie źródeł finansowania, z drugiej – po otrzymaniu środków finansowych – wsparcie w strukturalnym podejściu do zarządzania projektem.

Dzięki pracy na przykładzie realizacji danego projektu, organizacja uczy się realnego działania organizacji, która zmaga się z autentycznymi problemami (z podziałem i organizacją pracy, dokumentacją, promowaniem działań, rozliczeniami itp.). Dodatkowym celem mentora jest dbanie o sieciowanie organizacji w gminie.

Co istotne mentor jest osobą, która ma wiedzę branżową, doświadczenie w zarządzaniu organizacją, szerszy ogląd na sektor pozarządowy w gminie, rozpoznanie możliwości ważnych z punktu widzenia organizacji. Mentor łączy różne kompetencje (zarządzanie, praca z ludźmi, procesy grupowe, bieżące funkcjonowanie organizacji).

Usługa mentoringu obejmuje:

 • analizę organizacji;
 • planowanie koncepcji rozwoju organizacji;
 • wyznaczanie kierunków działania w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania i opracowanie indywidualnego harmonogramu adekwatnych źródeł finansowania;
 • wskazanie potencjalnych kierunków nawiązywania współpracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz z sektorem biznesu;
 • doskonalenie umiejętności członków organizacji pozarządowych objętych mentoringiem, w szczególności w zakresie zarządzania, pozyskiwania środków finansowych, działań promocyjnych i marketingowych.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia! 

Szczegółowe informacje dotyczące Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

T: +48 12 277 01 03
E: cop@gminaskawina.pl 

 

 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.