Przepisy prawa oświatowego


Zmiany w oświacie następują na podstawie na podstawie tekstów ustaw:

  • uchwalonych przez Sejm 14.12.2016 r.,
  • przyjętych przez Senat 16.12.2016 r.
  • podpisanych przez Prezydenta RP 9.01.2017 r.


Nowy system oświaty regulowany będzie przez kilka ustaw, w tym przez:

  • ustawę Prawo oświatowe,
  • ustawę przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, których przepisy weszły już w życie lub wejdą 1 września 2017 roku,
  • ustawę o systemie oświaty (wyprowadzenie części przepisów z ustawy o systemie oświaty i wprowadzenie ich do ustawy – Prawo oświatowe),

i te, których wprowadzenie MEN zapowiada:

  • ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (zapowiadana przez MEN),
  • ustawę dotyczącą sposobu oceniania osiągnięć uczniów, w tym systemu ich egzaminowania.
     

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.