Kontrole palenisk w bydynkach

Straż Miejska podobnie jak w latach poprzednich przeprowadza kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych. Strażnicy Miejscy na podstawie upoważnienia w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz w godzinach: 6.00-22.00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli.

Przypominamy, że spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla Naszego zdrowia. Najczęściej spalane są stare meble, opakowania z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe, kartony i folie. Jest to dość powszechny proceder który w myśl Ustawy o odpadach jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny.

W trakcie podejmowania interwencji mogą być pobierane /jeżeli zajdzie taka konieczność/ próby popiołu z pieców które zostaną poddane analizie. Bardzo ważnym elementem jest prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych w tym zakresie. Dlatego też funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas kontroli będą informowali o szkodliwości spalania odpadów i wręczali opracowaną ulotkę dotyczącą tej problematyki.

UWAGA !

W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach.

Kara może wynieść nawet 5000,00 zł.

Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów proszę przekazywać Straży Miejskiej w Skawinie,

tel.: 12 276 29 73.

 

Poniżej w załączniku wskazano statystykę w zakresie przeprowadzanych kontroli Straży Miejskiej w Skawinie dot. spalania odpadów w piecach / kotłach w sezonach grzewczych 2016 - 2017, 2017 - 2018 oraz rozpoczętym sezonie 2018 - 2019.

 

Kontrole to nie tylko weryfikacja legalności stosowanych paliw ale także informacja i edukacja mieszkańców także prowadzenie ewidencji kotów na terenie Gminy Skawina. W przypadku starych kotłów które należy wymienić zgodnie z zapisami uchwały "antysmogowej" Sejmiku Województwa Małopolskiego zostaje umieszczona naklejka informująca o zbliżającym się terminie jego wymiany.

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.