Podłączenia do sieci MPEC

Jak zamienić palenisko węglowe na ciepło z miejskiej sieci?

ETAP 1 – ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

ETAP 2 – ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI

  • Właściciel lub zarządca wypełnia i wysyła do MPEC deklaracje przyłączenia budynku
  • MPEC opracowywuje dokumentację techniczną przyłącza oraz węzła cieplnego i uzyskuje zgody formalno-prawne
  • Właściciel lub zarządca opracowuje dokumetację techniczną instalacji wewnętrznej oraz uzyskuje decyzję administracyjną umożliwiającą realizację inwestycji
  • Właściciel lub zarządca podpisuje umowę o przyłączenie

ETAP 3 – ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA CIEPŁA

  • MPEC rozpoczyna realizację przyłącza
  • Właściciel lub zarządca rozpoczyna budowę instalacji wewnętrznej
  • Właściciel lub zarządca podpisuje umowę na dostarczenie ciepła

ETAP 4 – DOSTAWA CIEPŁA DO OBIEKTU

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące podłączenia do sieci ciepłowniczej i MPEC znajdują się TUTAJ.

 

Informacji i pomocy udzielają również pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 12 wejście od ul. Krzywej, 32-050 Skawina:

  • Dawid Kapusta d.kapusta@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 67
  • Krzysztof Szulada ekodoradca@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 68

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.