Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Skawina wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach Programu priorytetowego PROSUMENT

   

ORGANIZATOR: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 
PROGRAM:   3.3.2. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (2015)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 643 000,00  zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  1 706 600,00  zł (w formie dotacji)  2 936 400,00 zł (w formie pożyczki)

 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zaplanowano utworzenie instalacji prosumenckich: 134 instalacji fotowoltaicznych oraz 20 instalacji pomp ciepła dla celów centralnego ogrzewania / ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Instalacje pozwolą na wytwarzanie energii elektrycznej (około 545,3 MWh rocznie) oraz ciepła dla budynków jednorodzinnych (około 609,8 GJ rocznie), w których co najmniej połowa powierzchni jest wykorzystywana na cele mieszkalne. Instalacje zostaną zamontowane na terenie gminy Skawina. Po zawarciu umowy z NFOŚiGW w zakresie pożyczki z dotacją na wykonanie instalacji Gmina Skawina wyłoni generalnego wykonawcę.Będzie on zobowiązany do dokonania analizy instalacji i w zależności od warunków technicznych po konsultacji z mieszkańcami dokonać montażu instalacji zapewniającej osiągnięcie celów i wskaźników wskazanych w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Mieszkańcy będą zobowiązani po montażu do zawarcia odpowiednich umów z zakładem energetycznych celem eksploatacji instalacji fotowoltaicznych.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła do produkcji energii elektrycznej i cieplnej dla osób fizycznych z terenu gminy Skawina. Realizacja wskazanego celu przedsięwzięcia wprost przełoży się na osiągnięcie wskaźników realizacji celów dla Programu priorytetowego "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii".

Realizacja ograniczy lub uniknie emisji CO2 o co najmniej 483,4 Mg/rok oraz produkcja energii cieplnej z odnawialnych źródeł na poziomie 609,8 GJ/rok na terenie gminy Skawina do końca 2018r. Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła pozwoli zastąpić nieodnawialne źródła energii cieplnej tj. piece węglowe lub gazowe oraz energii elektrycznej z sieci energetycznej zakładów energetycznych których podstawowym źródeł energii są paliwa kopalne tj. węgiel kamienny i brunatny.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.